top of page
DSC07439.JPG

EUKI – pelkininkystės plėtra žemės ūkyje Baltijos šalyse
 

Baltijos šalių ūkininkų indėlis į organinės anglies kaupimą durpiniuose dirvožemiuose: praktiniai mainai, susiję su pelkininkyste ir anglies dioksido įsisavinimu ūkininkaujant

EUKI logo 2022.jpg

PROJEKTO TRUKMĖ

Projekto pradžia – 2021 08

 Projekto pabaiga – 2023 12 

PARTNERIAI

 

Projekto lyderis  – Michaelio Zukovo fondas – Greifsvaldo pelkių centro partneris (Vokietija)
Estijos gamtos fondas (Estija)
Ežerų ir pelkių tyrimų centras (Latvija) 
 

PROJEKTO VERTĖ

 

Bendra projekto vertė – 612 955 Eur.
Projektą finansuoja Europos klimato kaitos švelninimo iniciatyva (EUKI), kurią remia Vokietijos federalinės ekonomikos ir klimato apsaugos ministerija (Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (Vokietija)​

Baltijos šalyse nusausinti durpynai išskiria apie 53–71 % visų Baltijos šalių žemės ūkio sektoriuje išmetamų

ŠESD, nors užima tik  5–6 % žemės ūkio paskirties dirvožemių. ŠESD emisijų sumažinimas visose gyvenimo

srityse yra ambicingas ir tuo pačiu daug iššūkių iškeliantis Europos žaliojo kurso tikslas. Mūsų ūkininkai, ūkininkaujantys nusausintuose durpiniuose dirvožemiuose, turi galimybę sumažinti neigiamą vykdomos

ūkinės veiklos poveikį pasitelkiant gana naują pasaulyje ūkininkavimo formą – pelkininkystę.  Ūkininkai turi galimybę auginti atsinaujinančią ir klimatui neutralią pelkininkystės produkciją – biomasę, kurią galima

naudoti energetinėms reikmėms, ruošiant pašarus, gaminant statybines medžiagas, maisto ir farmacijos pramonėse ir kt. 

Projekto tikslas – sukauptas žinias apie klimatui neutralų durpynų naudojimą ir įgytą praktinę patirtį perduoti Baltijos šalių ūkininkams.

 

Projektą finansuoja Europos klimato kaitos švelninimo iniciatyva (European Climate Initiative EUKI),

remiama Federalinės aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinės saugos ministerijos (Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action, Vokietija).

Už svetainės turinį atsako tik Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas, ir jis jokiu būdu negali būti laikomas

atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.  

Programos tinklapis https://www.euki.de/en/

Programos pristatymas Michaelio Zukovo fondo tinklapyje

Daugiau apie projektą skaitykite:

Informaciniai lapeliai apie pelkininkystės produktus

 

Projekto filmas. PELKININKYSTĖ. Ūkininkavimas šlapiuose durpiniuose dirvožemiuose, Lietuva, 2023

Lietuvių kalba / In Lithuanian

 © Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas / Foundation for Peatland Restoration and Conservation

Projekto filmas. Durpynai, klimatas ir pelkininkystė / Peatlands, Climate and Paludiculture, 2023

Anglų kalba (su subtitrais lietuvių kalba) / In English (Subtitles in Lithianian)

Greifsvaldo pelkių centras, Vokietija / Greifswald Mire Centre, Germany

bottom of page