top of page

Pasaulinei pelkių dienai Zarasų karšte prabėgus

Atnaujinta: 2023-02-15


Jungtinės Tautos 2023-ųjų metų Pasaulinės pelkių (šlapynių) dienos proga mums siunčia žinią – "Laikas atkurti pelkes" ("It's time for wetland restoration"). Tai kvietimas suvienyti finansinius, žmogiškuosius ir politinius išteklius, kad galėtume išsaugoti pasaulio pelkes ir atkurtume tas, kurias jau sužalojome, bet dar nesunaikinome.


Kodėl turime saugoti ir atkurti pelkes?

Saugoti ir atkurti pelkes svarbu siekiant švelninti klimato kaitą (pelkės natūralios organinės anglies kaupyklos ir saugyklos), bet ir norint palaikyti kitas pelkių funkcijas. Tik natūralios ir atkurtos pelkės atlieka daugybę gamtai ir žmonijai svarbių ekosisteminių paslaugų, susijusių su biologinės įvairovės išsaugojimu, vietos orų formavimu (mažina oro temperatūros svyravimus, didina oro drėgnumą ir rūkų tikimybę, valo orą), gėlo vandens valymu (gerina vandens kokybę bei akumuliuoja biologiškai pasyvius teršalus, ypač intensyvios žemdirbystės regionuose) ir kaupimu (potvynių, sausrų ir durpynų gaisrų prevencija), dirvos erozijos ir durpių klodo suslūgimo prevencija, vertingų atsinaujinančių gamtinių išteklių, kuriuos galima naudoti energetinėms reikmėms, gaminant pašarus, statybines medžiagas, maisto ir farmacijos pramonėse, amatininkystėje ir kt., tiekimu ir žinoma estetika, rekreacija, dvasinės ir fizinės sveikatos stiprinimu, mokslu ir kt. dalykais.


Pasaulinė pelkių diena Zarasų krašte

Zarasų kraštas tituluojamas ežerų sostine, todėl nenuostabu, kad jis turtingas ir pelkių bei kitų šlapynių. Šių metų Pasaulinės pelkių (šlapynių) dienos renginys "Saugokime, atkurkime ir pažinkime Lietuvos pelkes" į Gražutės regioniniame parke plytinčią Degučių pelkę bei Antalieptės miestelį sukvietė ne mažiau 40 dalyvių. Vasario 4-osios šeštadienį po Degučių pelkę pabiro talkininkai ne tik iš artimiausių apylinkių, bet ir iš kitų Lietuvos kampų ir kampelių – didmiesčių ir miestelių, kaimų ir vienkiemių. Čia galėjai sutikti pelkių mėgėjų iš Zarasų ir Kauno, Molėtų bei Vilniaus apylinkių, o gal ir dar atokesnių kraštų...


Renginys prasidėjo trumpa ekskursija Degučių pažintinio tako pradžioje. Pažinti po baltu sniego apklotu paslėptą aukštapelkės ir žemapelkės gyvenimą pakvietė Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Gražutės regioninio parko grupės patarėjas Vytautas Eidėjus ir ekologė Austėja Jasinskytė.


Baigiantis ekskursijai renginio dalyviai pakliuvo į įprastai pelkių pasauliui nebūdingą „triukšmingą laukymę“, kur jau darbavosi regioninio parko ir Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo specialistai. Po trumpo darbų instruktažo ekskursijos dalyviai sparčiai prisijungė prie dirbančiųjų. Plušėjo visi – nuo mažo iki brandaus talkininko... ir kiekvienas pagal savo išgales. Per gana trumpą talkai skirtą laiką nuo atželiančių krūmų buvo išvalyta pažintinio tako aplinka bei atverta erdvė tiek šviesamėgei pelkių augmenijai, tiek ir lankytojų akims į tolį pasiganyti!


Na, o visą tai kas vyko pelkėje nuolat fiksavo nenuilstantys „fotomedžiotojai“ ir Zarasų krašto eskizavimo meistrai. Talkai pasibaigus pelkėje padaryta ir bendra nuotrauka, simboliškai suvienijusi talkininkus ir viso pasaulio pelkių globėjus, palaikiusius 2022-ujų birželio 2 d. pasirašytą Venecijos susitarimą – turime saugoti pelkes čia pat prie savo namų, artimiausioje kaimynystėje ir savo širdyse nelaukiant skambių vyriausybių potvarkių.Pelkininkystės link

Vidurdienį, prisirinkę pelkininkystės dirbtuvėlėms reikalingų medžiagų, talkininkai pajudėjo buvusio Antalieptės basųjų karmelitų vienuolyno link, kur jau laukė svetingi šeimininkai VšĮ „Inovatorių slėnis“ ir šefės Meilutės su meile pagaminti patiekalai! Padirbėjus juk reikia jėgas atgauti, nes dar laukė ir kitos veiklos, kurioms gali prireikti naujos energijos.


Po sočių pietų VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas“ direktorius Nerijus Zableckis pristatė pelkininkystės produktų parodą „Pelkininkystės produktai: tvariai ūkininkaudami švelniname klimato kaitą“ ir jos eksponatus. Tai tarptautinio projekto „EUKI – pelkininkystės plėtra žemės ūkyje Baltijos šalyse“ dalis.


Dr. Jūratė Sendžikaitė pravedė paskaitą "Saugokime, atkurkime ir pažinkime Lietuvos pelkes", kurioje trumpai papasakojo apie pasaulinę pelkių (šlapynių) dieną, mūsų krašto pelkes ir plačiau pristatė naują ūkininkavimo šaką – pelkininkystę, kaip galimybę ne tik tvariai ūkininkauti šlapiuose durpiniuose dirvožemiuose, bet ir sumažinti neigiamą žemės ūkio poveikį klimatui. Tai viena iš galimybių siekti ambicingų ir kartu daug iššūkių keliančių Europos žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo.


Paskaitos pabaigoje buvo mažutė premjera – pirmą kartą viešai visuomenei buvo pristatytas naujut naujutėlaitis 3 minučių trukmės videofilmas „Atkurdami pelkes saugokime klimatą“ apie pelkių svarbą ir „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo“ kvietimą visuomenei prisijungti prie šių vertingų ekosistemų išsaugojimo ir atkūrimo čia – Lietuvoje.Po oficialiosios dalies dalyviai pabiro po pelkininkystės dirbtuvėles. Galima buvo rinktis kas labiau prie širdies – nendrinio popieriaus gamybos paslaptys su viešnia iš Baltarusijos – „STEMBRIDGE“ mokyklos (Vilnius) mokytoja Natalia Grom (Наталья Гром) ar paveikslų rėmelių ir lesyklėlių gamybos pamokos su tradicinių amatų medžio meistru Zenonu Striška. Žinoma, patys smalsiausieji sugebėjo apsilankyti abiejose dirbtuvėlėse.Dėkojame renginio dalyviams už aktyvų dalyvavimą visose veiklose, pelkininkų dirbtuvėlių šeimininkams Natalijai Grom (nendrių popieriaus gamyba) ir medžio meistrui Zenonui Striškai už atskleistas meistrystės paslaptis ir dirbtuvėlių svečių įgūdžių lavinimą, „Inovatorių slėnio“ šefei Meilutei Danielienei už kulinarines išmones ir Degučių seniūnijai už nuvalytus kelius, kad dalyviai pasiektų visus renginio objektus.


Dalinamės ir sustabdytomis renginio akimirkomis


Džiugu, kad mūsų Pasaulinės pelkių (ir kitų šlapynių) dienos renginys Zarasų krašte ir mūsų fondo veikla neliko nepastėbėti. Renginį savo tonklapyje pristato tarptautinė Global Peatland Initiative (Pasaulinė durpynų iniciatyva) organizacija


Jūratės Sendžikaitės, Jogailos Mickevičiaus, Kristinos Dapkūnienės,

Gintarės Laurikėnienės, Nerijaus Zableckio ir Austėjos Jasinskytės nuotraukos


Dėkojame Gintarei Laurikėnienei, Irmai Gineikienei

ir kitiems Zarasų krašto eskizavimo meistrams už pasidalintus eskizus!


Organizatoriai:

Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas


Renginį rėmė:

Projektą finansuoja Europos klimato kaitos švelninimo iniciatyva (European Climate Initiative EUKI), remiama Federalinės aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinės saugos ministerijos (Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action, Vokietija).


150 peržiūrų0 komentarų

댓글


bottom of page