top of page
Atkuriama žemapelkė pavasarį_JPG.jpg

Veiklos ataskaitos

Metinės veiklos ir finansinės ataskaitos 2023

LT             EN

Metinė veiklos ataskaita 2023 m.  

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m.

Metinės veiklos ir finansinės ataskaitos 2022

Metinė veiklos ataskaita 2022 m.  

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m.

Metinės veiklos ir finansinės ataskaitos 2021

Metinė veiklos ataskaita 2021 m.  
Annual activity report 2021 m.

Audito ataskaita 2021 m.

Auditoriaus išvada ir finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m.

Metinės veiklos ir finanisnės ataskaitos 2020

Metinė veiklos ataskaita 2020 m.

Audito ataskaita 2020 m.

Auditoriaus išvada ir finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m.

bottom of page