top of page

Paslaugos

MŪSŲ EKSPERTŲ KONSULTACIJOS

 • Pažeistų pelkių ir durpynų atkūrimo klausimais

 • Varliagyvių apsaugos sistemų įrengimo klausimais

 • Miškininkystės konsultacijos biologinės įvairovės išsaugojimo klausimais

 • Žalinimo planų rengimas (2023 m parengtas Telšių miesto žalinimo planas)

 • CO2 pėdsako mažinimas

INVENTORIZACIJOS IR TYRIMAI

 • Biologinės įvairovės tyrimai,

 • Ūkinės veiklos poveikio vertinimas,

 • Gamtotvarkos planų rengimas,

 • Poveikio aplinkai vertinimas

 • Želdinių ir želdynų inventorizacija

ŠVIETIMAS

 • Organizuojame konferencijas ir praktinius seminarus, skatiname dalyvauti teminėse išvykose į pelkes ir kitas ekosistemas, lankomės mokyklose, leidžiame pažintinius ir informacinius leidinius.

Susisiekime

Turite klausimą? Galėtume jums padėti? Parašykite mums!

Ačiū, jūsų žinutę gavome
bottom of page