top of page

Paslaugos

MŪSŲ EKSPERTŲ KONSULTACIJOS

  • Pažeistų pelkių ir durpynų atkūrimo klausimais

  • Varliagyvių apsaugos sistemų įrengimo klausimais

  • Miškininkystės konsultacijos biologinės įvairovės išsaugojimo klausimais

INVENTORIZACIJOS IR TYRIMAI

  • Biologinės įvairovės tyrimai,

  • Ūkinės veiklos poveikio vertinimas,

  • Gamtotvarkos planų rengimas,

  • Poveikio aplinkai vertinimas

  • Želdinių ir želdynų inventorizacija

ŠVIETIMAS

  • Organizuojame konferencijas ir praktinius seminarus, skatiname dalyvauti teminėse išvykose į pelkes ir kitas ekosistemas, lankomės mokyklose, leidžiame pažintinius ir informacinius leidinius.

Susisiekime

Turite klausimą? Galėtume jums padėti? Parašykite mums!

Ačiū, jūsų žinutę gavome
bottom of page