STRAIPSNIAI

Informacija ruošiama

 

LANKSTINUKAI

Informacija ruošiama

 

KNYGOS

Informacija ruošiama

 

BROŠIŪROS

Informacija ruošiama

 

INFORMACINIAI BIULETENIAI

Informacija ruošiama

 

KITA

Ataskaita "Zarasų salos parko biologinės įvairovės būklė bei priemonės jai pagerinti". Projektas:  Save past for the future Nr.476 „Vandens telkinių Latvijoje ir Lietuvoje ekologinių sąlygų pagerinimas".

Kempiniečių grybų, lapiškųjų ir krūmiškųjų kerpių bei epifitinių briofitų rūšių įvairovės tyrimai Zarasų rajono dvarų parkuose. Projektas: Save past for the future Nr.476 „Vandens telkinių Latvijoje ir Lietuvoje ekologinių sąlygų pagerinimas".

 

NAUDINGA LITERATŪRA APIE PELKES

Informacija ruošiama