top of page

Seminarų durpinių dirvožemių atkūrimo ir tvaraus naudojimo klausimais medžiaga

Atnaujinta: 06-07


Š. m. gegužės mėnesio pabaigoje Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos iniciatyva įvyko du seminarai durpinių dirvožemių atkūrimo ir tvaraus naudojimo klausimais.


Nuotolinis seminaras "Didinti ŠESD absorbcinius pajėgymus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą)", 2024 05 24


Gegužės 24 d. gausiai susirinkusiems nuotolinio seminaro dalyviams (113 dalyvių) buvo pristatyta LR žemės ūkio ministerijos koordinuojama priemonė „Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą)“, pasidalinta praktine informacija apie hidrologinio režimo atkūrimo durpiniuose dirvožemiuose ypatybes bei klimatui palankų šlapių pelkių ūkinio naudojimo galimybes.


Nuotolinio seminaro programa

Nuotolinio seminaro programa 2024 05 24
.pdf
Atsisiųsti PDF • 390KB

Nuotolinio seminaro pranešimai


Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą​, Kristina DIRMIENĖ, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Išmokų už plotus skyrius

Didinti SESD absorbcinius pajegumus.
._
Atsisiųsti _ • 1.43MB

Praktiniai pelkės atkūrimo aspektai, hidrologinio režimo atkūrimo planavimas,

Nerijus ZABLECKIS, EUKI projekto vadovas, Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo

direktorius

Praktiniai pelkes atkurimo aspektai...
.pdf
Atsisiųsti PDF • 3.82MB

Pelkių ūkinis naudojimas po hidrologinio režimo atkūrimo: pelkininkystės kryptys ir

užaugintos biomasės panaudojimo pavyzdžiai, dr. Leonas JARAŠIUS, dr. Jūratė SENDŽIKAITĖ, Nerijus ZABLECKIS, Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas

Pelkiu ukinis naudojimas po hidrologinio rezimo atkurimo
.pdf
Atsisiųsti PDF • 8.98MB


Seminaras "Pelkininkystės diena Žuvinto biosferos rezervate. Pelkių (durpynų) hidrologinio režimo atkūrimas didinant ŠESD absorbcinius pajėgumus, 2024 05 31


Žuvinto biosferos rezervate susirinkusiems seminaro dalyviams buvo pristatyta priemonė „Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą)“, aptarti hidrologinio režimo atkūrimo durpiniuose dirvožemiuose ypatumai, apžvelgtos klimatui palankaus šlapių durpinių dirvožemių ūkinio naudojimo galimybės, aptarti aplinkosauginiai reikalavimai keliami Žuvinto biosferos rezervate esančio Amalvo polderio naudotojams bei dabartinė polderio būklė.Po diskusijų renginio svečiai, lydimi Žuvinto biosferos rezervato vyr. ekologo Arūno Pranaičio, aplankė Beržinės (Liepakojų) žemapelkę, kurioje jau dabar ūkininkaujama laikantis pelkininkystės principų bei Amalvo polderį.


Seminaro programa

Pelkininkystės lauko diena Zuvinto BR Programa 2024 05 31
.pdf
Atsisiųsti PDF • 265KB

Seminaro pranešimai


Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą​, Kristina DIRMIENĖ, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Išmokų už plotus skyrius

Didinti SESD absorbcinius pajegumus.
._
Atsisiųsti _ • 1.43MB

Praktiniai pelkės atkūrimo aspektai, hidrologinio režimo atkūrimo planavimas,

Nerijus ZABLECKIS, EUKI projekto vadovas, Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas

Praktiniai pelkes atkurimo aspektai 2
.pdf
Atsisiųsti PDF • 3.45MB

Pelkių ūkinis naudojimas po hidrologinio režimo atkūrimo: pelkininkystės kryptys ir

užaugintos biomasės panaudojimo pavyzdžiai, dr. Jūratė SENDŽIKAITĖ, dr. Leonas JARAŠIUS, Nerijus ZABLECKIS, Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas

Pelkiu ukinis naudojimas po hidrologinio rezimo atkurimo 2
.pdf
Atsisiųsti PDF • 4.17MB

Amalvo polderis: aplinkosauginiai reikalavimai ir dabartinė būklė, Arūnas PRANAITIS, Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija

Pranešimas bus patalpintas vėliau


Seminaro Žuvinte akimirkosSeminarus organizavo


Seminarai suorganizuoti tarptautinio projekto „EUKI – pelkininkystės plėtra žemės ūkyje Baltijos šalyse“ ir nacionalinio projekto „Pelkių atkūrimo skatinimas darant poveikį teisėkūrai, didinant visuomenės sąmoningumą ir įtrauktį, siekiant šalies ŠESD emisijų sumažinimo“ ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos iniciatyva.


Projektas „EUKI – pelkininkystės plėtra žemės ūkyje Baltijos šalyse“, finansuojamas Europos klimato kaitos švelninimo iniciatyvos (EUKI), kurią remia Vokietijos federalinė ekonomikos ir klimato apsaugos ministerija (Vokietija).


Projektas „Pelkių atkūrimo skatinimas darant poveikį teisėkūrai, didinant visuomenės sąmoningumą ir įtrauktį, siekiant šalies ŠESD emisijų sumažinimo“, finansuojamas Klimato kaitos programos lėšomis, kurią administruoja Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

75 peržiūros0 komentarų

Comments


bottom of page