top of page
IMG_20230911_113500_edited.jpg

Pelkių atkūrimo skatinimas darant poveikį teisėkūrai,

didinant visuomenės sąmoningumą ir įtrauktį, siekiant šalies ŠESD emisijų sumažinimo 

PELKĖS KLIMATUI! 

Visi logo.png

PROJEKTO TRUKMĖ

Projekto pradžia  – 2023 09

 Projekto pabaiga – 2025 09

PARTNERIAI

Projekto lyderis – Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas

Aplinkosaugos koalicija

 

PROJEKTĄ FINANSUOJA

 

Projektui skirta suma – 85 856,43  Eur. Projektas finansuojamas Klimato kaitos programos lėšomis, kurią administruoja Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Hidrologinio režimo atkūrimas nusausintose pelkėse ir kt. durpynuose, tvarus jų naudojimas ir pelkininkystės vystymas – viena iš galimybių efektyviai mažinti ŠESD emisijas iš žemdirbystei ir pramonei naudojamų durpžemių, taip prisidedant prie šalies įsipareigojimų įgyvendinimo klimato ir aplinkosaugos srityse.

Projekto tikslai yra orientuoti į skirtingų sektorių – žemės ūkio ir pramonės – ŠESD emisijų mažinimą:

  • skatinti pelkių atkūrimą ir pelkininkystę žemės ūkyje naudojamuose durpiniuose dirvožemiuose Lietuvoje;

  • mažinti durpių pramonės sukeliamas ŠESD emisijas, skatinant durpynų rekultivaciją, durpėms alternatyvių produktų paieškas ir naudojimą auginimo substratų receptūrose, didinant vartotojų sąmoningumą, pasirenkant klimatui neutralesnius auginimo substratus.


Tikslams pasiekti pasitelksime moksliniais tyrimais ir ekspertų išvadomis paremtas įžvalgas, analizes, gerųjų praktikų viešinimą, apskritojo stalo diskusijas, ūkininkų bei kitų pelkių (žemės) naudotojų, durpių pramonės atstovų ir plačiosios visuomenės švietimą, finansinių paskatų kūrimą, atsižvelgiant į tikslinių grupių nuomonę, visuomeninių interesų atstovavimą darant poveikį teisėkūrai ir kt.


Numatomi pagrindiniai projekto rezultatai: 

  • parengta ir sprendimų priėmėjams bei plačiajai visuomenei pristatyta aplinkosauginė pozicija pelkių atkūrimo, apsaugos ir tausaus naudojimo politikos klausimais;

  • pateiktos ekspertinės nuomonės ir siūlymai institucijoms (Aplinkos ministerijai, Žemės ūkio ministerijai, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai), susiję su pelkių atkūrimu ir pelkininkystės šalyje skatinimu;

  • įgyvendinta informacinė kampanija įvairioms tikslinėms grupėms pelkių atkūrimo ir pelkininkystės klausimais;

  • atlikta poreikio uždaryti pirma laiko nebaigtus eksploaatuoti durpių karjerus arba jų dalis analizė, surengtos diskusijos;

  • Aplinkos ministerijai ir Lietuvos geologijos tarnybai pateiktas pasiūlymas dėl durpynų rekultivavimo procedūrų peržiūros;

  • paviešinti naujausi moksliniai tyrimai ir praktinė patirtis apie naujos kartos auginimo substratų receptūrų kūrimą su minimaliu durpių kiekiu auginimo substratų gamintojams, kompostavimo įmonėms.

 

Projektas finansuojamas Klimato kaitos programos lėšomis, kurią administruoja Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos tinklalapis – https://am.lrv.lt/
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros tinklapis –

    https://www.apva.lt/en/
Aplinkosaugos koalicijos tinklalapis – https://www.akoalicija.lt/

Už svetainės turinį atsako tik Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas.

PROJEKTO PUBLIKACIJOS

Fondo interneto svetainėje

       Pelkių savaitė, skirta Pasaulinei pelkių (ir kitų šlapynių) dienai, 2024 02 07

       2024-ųjų metų Pasaulinės pelkių dienos tema – „Šlapynės ir žmogaus gerovė“, 2024 02 04

       Kviečiame į pasaulinę pelkių dieną Gražutės regioniniame parke, 2024 01 20

       “Plačiai užmerktos akys” arba Lietuvos pievų ir pelkių drama, 2024 01 17

       Seminarui "Pelkininkystės diena Baisogaloje" pasibaigus. Kviečiame susipažinti su seminaro

            medžiaga, 2023 12 05

       Kviečiame į seminarą – pelkininkystės dieną Baisogaloje, 2023 12 27

       Pradedame projektą pelkių atkūrimui Lietuvoje skatinti ir klimato kaitai švelninti, 2023 10 05

       

Pedutes4.jpg
bottom of page