top of page
Aukstapelke

Projektai

Hidrologinio režimo atkūrimas nusausintose pelkėse ir kt. durpynuose, tvarus jų naudojimas ir pelkininkystės vystymas – viena iš galimybių efektyviai mažinti ŠESD emisijas iš žemdirbystei ir pramonei naudojamų durpžemių, taip prisidedant prie šalies įsipareigojimų įgyvendinimo klimato ir aplinkosaugos srityse.

IMG_20230911_113021a.jpg

EUKI – pelkininkystės plėtra žemės ūkyje Baltijos šalyse

Projekto tikslas – sukauptas žinias apie klimatui neutralų durpynų naudojimą ir įgytą praktinę patirtį perduoti Baltijos šalių ūkininkams.

Ūkininkaujantieji nusausintuose durpiniuose dirvožemiuose, turi galimybę sumažinti neigiamą vykdomos ūkinės veiklos poveikį pasitelkiant gana naują pasaulyje ūkininkavimo formą – pelkininkystę.

 

DSC07439.JPG

Išeksploatuotų durpynų atkūrimas derinant pelkininkystę ir pelkinių ekosistemų atkūrimą

Lietuvoje durpių karjerai užima 20 tūkst. ha, iš kurių daugiau nei pusė yra apleisti ir nenaudojami, deja jų rekultivacija atkuriant pelkių ekosistemas vis dar vyksta vangiai. 

DJI_0215.JPG

Aukštumalos aukštapelkės pietvakarinės dalies atkūrimas (2021 m.)

Projekto tikslas – pagerinti Aukštumalos telmologinio draustinio pietvakarinėje dalyje esančių Europos svarbos buveinių ekologinę būklę bei sumažinti ŠESD emisijas iš sausinimo pažeistos aukštapelkės.

Pagrindiniai projekto uždaviniai – Aukštumalos telmologinio draustinio pietvakarinės dalies hidrologinio režimo atkūrimas, biologinės įvairovės tyrimai bei hidrologinis monitoringas.

IMG_20211218_124048.jpg

Aplinkosauginių NVO pajėgumų didinimas, siekiant efektyviai dalyvauti anglies pėdsako kompensavimo mechanizmų diegimo ir taikymo procesuose Lietuvoje

Projekto tikslas – sustiprinti Lietuvos aplinkosauginių NVO gebėjimus efektyviai dalyvauti anglies pėdsako kompensavimo mechanizmų diegimo ir taikymo procesuose Lietuvoje. 

Pedutes4.jpg

Vandens telkinių Latvijoje ir Lietuvoje ekologinių sąlygų pagerinimas,
Išsugok praeitį ateičiai LLI-476

Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų atkūrimo ir jų priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latgalos regionuose.

LAT-LIT. Įrengiame varliagyvių žiemavietes Preilių dvaro parke (Latvija), 2021 m.JPG

Parodomasis žemapelkės (buveinių) atkūrimas intensyviai naudojamose žemės ūkio naudmenose Baisogaloje, siekiant klimato kaitos švelninimo tikslų

Derinant gamtosauginius, mokslinius-eksperimentinius bei žemės naudotojo interesus Baisogalos miestelio apylinkėse (Kemerų kaime) žemapelkiniuose durpiniuose dirvožemiuose įkurdintos sėtinės pievos (apie 8 ha) vietoje numatoma atkurti hidrologinį režimą ir paskatinti šlapių pievų ir žemapelkių buveinių formavimąsį.

Baisogala. Ekologinio atkūrimo darbai.JPG

Tartoko pelkės hidrologinio režimo atkūrimas ir gamtinių buveinių geros būklės užtikrinimas

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Tartoko pelkės hidrologinio režimo atsikūrimui, tokiu būdu sumažinant ŠESD emisijų išsiskyrimą, bei palaikyti palankią atkurtų gamtinių buveinių ir saugomų rūšių būklę.

Tartokas. Ekskursija pelkėje.JPG
Aukstapelke
bottom of page