top of page
Zemapelke

Aplinkosauginių NVO pajėgumų didinimas, 

siekiant efektyviai dalyvauti anglies pėdsako kompensavimo mechanizmų diegimo ir taikymo procesuose Lietuvoje

Bendras logo pav.png

PROJEKTO TRUKMĖ

Projekto pradžia – 2022 05 01 

 Projekto pabaiga – 2022 12 30 

PARTNERIAI

Projekto lyderis – Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas

Aplinkosaugos informacijos centras

 

PROJEKTĄ FINANSUOJA

 

Projektui skirta suma – 53 255.64 Eur. Projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto tikslas – sustiprinti Lietuvos aplinkosauginių NVO gebėjimus efektyviai dalyvauti anglies pėdsako kompensavimo mechanizmų diegimo ir taikymo procesuose Lietuvoje, tokiu būdu kuriant schemas, užtikrinančias NVO veiklos finansinį tvarumą bei verslo įsitraukimą į gamta pagrįstų sprendimų įgyvendinimą ne tik mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, bet ir skatinant jų absorbciją, didinant prisitaikymą prie klimato kaitos bei saugant biologinę įvairovę.


Projekto veiklų grupės: 

  1. Aktyvus darbas rengiant ŠESD emisijų kompensavimo standarto projektą bei jo pristatymas ir aptarimas su suinteresuotomis grupėmis, pastabų nagrinėjimas, dokumento tobulinimas, suderinamumo su nacionaliniais teisės aktais, kitų institucijų parengtų dokumentų peržiūra ir komentarų teikimas; 

  2. Pelkių atstatymo priešprojektinių pasiūlymų parengimas ir derinimas, praktiniai pelkių atkūrimo darbai;  

  3. Organizacijų vidinių resursų stiprinimas: kompetencijų didinimas (patirties apsikeitimo vizitas, dirbtuvės, mokymai), taip pat ilgalaikių strategijų komunikacijos bei lėšų paieškos srityse parengimas ir įgyvendinimas; 

  4. Informacijos apie klimato kaitos švelninimą, ŠESD emisijų išvengimą ir savanorišką anglies pėdsako kompensavimo mechanizmą sklaida. 

Projektas ilgalaikėje perspektyvoje atvers galimybes Lietuvos NVO prisidėti prie Lietuvos savanoriško anglies pėdsako kompensavimo mechanizmo kūrimo, siekiant abipusės naudos, skaidraus ir efektyvaus proceso, o projekto metu sustiprintos kompetencijos įgalins organizacijas lanksčiau ieškoti tiek individualių, tiek verslo rėmėjų, ir taip užsitikrinti tolesnį NVO finansinį ir veiklos tvarumą.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapis https://socmin.lrv.lt/

Aplinkosaugos informacijos centro tinklapis www.apicentras.lt

Už svetainės turinį atsako tik Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas.  

PROJEKTO PUBLIKACIJOS

Spaudoje ir internetinėse naujienų svetainėse:

Fondo interneto svetainėje:

Pedutes4.jpg
bottom of page