top of page

Leidinys apie mus: Pelkių fondo ir verslo partnerystė

Atnaujinta: 2023-01-03

Džiaugiamės, galėdami jums pristatyti mūsų naują leidinį, kuriame dalinamės savo bei verslo geraisiais bendradarbiavimo pavyzdžiais, atkuriant pažeistas šalies pelkes. Šiuo leidiniu skatiname tolimesnį darbą kartu kovojant su klimato kaita.


Klimato kaita kelia sparčiai didėjančią grėsmę mūsų pasauliui. Mokslininkų teigimu, šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) koncentracija atmosferoje yra didžiausia per pastaruosius 420 000 metų. Ambicingi Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos bei Europos žaliojo kurso tikslai verčia kiekvieną pasaulio šalį permąstyti savo vartojimo kultūrą ir imtis ryžtingų permainų aplinkosaugos, energetikos, transporto, žemės ūkio, pramonės ir kitose srityse. Juolab, kad Europos šalys sutarė siekti iki 2050 m. tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu.


Nors kovoje su klimato kaita mūsų žemynas jau pasiekė nemažai užsibrėžtų tikslų, tačiau šio įdirbio nepakanka. Prie minėtų tikslų pasiekimo, mažindami savo anglies pėdsaką (ŠESD), galime ir turime prisidėti visi – tiek verslo įmonės, organizacijos, tiek ir kiekvienas iš mūsų asmeniškai.


Skaitydami šį leidinį pagilinsite žinias apie anglies pėdsaką bei sužinosite, kokie žingsniai veda įmones bei organizacijas link neutralumo klimatui. Lietuvoje apie verslo atsakomybę imta kalbėti daugiau nei prieš pora dešimtmečių, bet tuo metu ši idėja didelio verslo palaikymo nesulaukė. Tačiau šiuo metu situacija pasikeitusi iš esmės. Leidinyje pateikiame argumentus, kodėl atsakingas bei visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą atliepiantis verslas ne tik prisideda prie aplinkos gerinimo, bet turi daug pranašumų bei gauną akivaizdžią naudą.

Leidinyje sužinosite, kokia didelė yra pažeistų pelkių atkūrimo svarba, mažinant anglies pėdsaką bei švelninant klimato kaitą. Neįvertinus šių ekosistemų svarbos, per XX amžių dėl sausinimo buvo pažeista apie ⅔ šalies pelkių. Iš jų atkurta vos 1 proc. Pelkių atkūrimas – tai gamta pagrįstas būdas, kaip galime prisidėti prie klimato kaitos sušvelninimo.Norime pabrėžti, jog pelkių atkūrimas ne tik mažina ŠESD emisijas, bet ir prisideda prie viso spektro ekosisteminių paslaugų gerinimo. Paviršinio vandens kokybės gerinimas, biologinės įvairovės prieglobstis, rekreacija ir turizmas – tai tik keli natūralių ir sausinimo nepažeistų pelkių mums teikiamos naudos pavyzdžiai.

Mes, Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas, esame įgyvendinę jau ne vieną pelkių atkūrimo projektą. Leidinyje trumpai apžvelgiame savo patirtį šioje srityje ir pateikiame išvengtų ŠESD emisijų paskaičiavimus. Atkreipiame dėmesį, jog dalį šių darbų jau pavyko įgyvendinti sėkmingai bendradarbiaujant su atsakingų įmonių atstovais, kurie prie pelkių atkūrimo prisidėjo ne tik finansiškai, bet ir dalyvaudami įvairiose talkose. Savanoriško anglies pėdsako kompensavimo projektai, atkuriant pelkes, jau ne vienus metus sėkmingai įgyvendinami kitose Europos šalyse, supažindinsime su keletu inciatyvų.


Tikimės, jog įkvėpti šių gražių pavyzdžių ir toliau tęsime atsakingo verslo bei aplinkosaugos bendradarbiavimą klimato ir bioįvairovės išsaugojimo bei mūsų vaikų ir kitų ateities kartų labui.

Leidinį "Pelkių fondo ir verslo partnerystė: atkurdami pelkes saugokime klimatą" rasite čia:


Pelkiu fondas ir verslo partneryste_WEB-GERAS
.pdf
Atsisiųsti PDF • 4.90MB
217 peržiūrų0 komentarų

Comentarios


bottom of page