top of page

Anglies kreditų standarto gamtinėse sistemose projekto pristatymas

Atnaujinta: 2022-12-30


Š. m. spalio 20 d. VšĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas ir VšĮ Myliu mišką suorganizavo nuotolinį seminarą, skirtą pristatyti užsienio šalių pavyzdžiu parengtą nacionalinį "Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų savanoriško mažinimo, išvengimo ir anglies kaupimo gamtinėse sistemose projektinės veiklos kokybės standarto" (toliau – anglies kreditų standartas) projektą ir jį aptarti su suinteresuotomis grupėmis. Nuotoliniu būdu organizuotame renginyje dalyvavo daugiau kaip trys dešimtys skirtingas institucijas (valstybines įstaigas, nevyriausybines organizacijas, verslo įmones, mokslo institucijas, žemių savininkus ir kt.) atsovaujančių dalyvių.


Seminaro programa

CO2 kreditu seminaro programa 2022 10 20
.pdf
Atsisiųsti PDF • 258KB

Renginio organizatoriai, remdamiesi gerąja užsienio šalių patirtimi, siekia sukurti nacionaliniu lygiu veikiantį integruotą, lankstų, skaidrų ir patikimą ŠESD emisijų savanoriško mažinimo, išvengimo ir anglies kaupimo gamtinėse ekosistemose projektinės veiklos modelį. Šis modelis turi užtikrinti ilgalaikę siekiamų rezultatų kokybę, nustatyti minimalius reikalavimus anglies dioksido kreditų teikimo sąlygoms, sudaryti realias bei lygiavertes galimybes dalyvauti įmonėms, organizacijoms bei pavieniams asmenims, prisidėti finansiškai prie durpynų ekologinių sąlygų pagerinimo (atkūrimo), klimatui palankaus ūkininkavimo miško ir žemės ūkio paskirties žemėse, naujo miško įveisimo ir kitos projektinės veiklos, kuria būtų reikšmingai sumažinamas ŠESD emisijų poveikis neigiamas klimatui, įgyvendinimo.Nacionalinio standarto projektas parengtas ir mūsų šaliai adaptuotas MoorFutures savanoriško ŠESD kompensavimo standarto, nuo 2011 m. taikomo šiaurinėse Vokietijos žemėse, pagrindu. MoorFutures – pirmasis pasaulyje CO2 kompensavimo standartas, skirtas klimato kaitai švelninti, atkuriant pelkių ekosistemas. Asmenys ir įmonės gali įsigyti anglies kreditų, kurie skirti konkrečiai pelkei atkurti. Vienas MoorFutures kreditas prilygsta vienai tonai išvengtų anglies dioksido emisijų.


MoorFutures standarto pagrindu Vokietijoje įgyvendinta nemažai projektų, kurių veiklos buvo finansuotos anglies kreditus įsigijusių įmonių ir fizinių asmenų lėšomis. Panašūs standartizuoti sisteminio veikimo modeliai jau taikomi ir kitose Vakarų Europos valstybėse, pavyzdžiui, Prancūzijoje – Label Bas Carbone, Jungtinėje Karalystėje – Woodland Code ir Peatland Code.Seminaro metu visuomenei pristatyti ir ŠESD emisijų apskaitos durpynuose (GEST) bei anglies sekvestravimo apskaitos įveisiant miškus metodikos. 2021–2022 m. Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo pelkių atkūrimo specialistai, vadovaudamiesi MoorFutures standarto principais ir kriterijais, iniciajavo ir jau įgyvendino Lietuvoje kelis bandomuosius pažeistų pelkių atkūrimo projektus. Plačiau apie juos skaitykite:

Renginio dalyviai dalyvavo diskusijose apie tokio standarto poreikį Lietuvoje ir kaip jis turėtų veikti.


Savanoriški anglies kreditų standartai veikia daugelyje Europos šalių ir atveria plačias galimybes atkurti pažeistas ekosistemas kompensuojant juridinių ir fizinių asmenų patiriamas neišvengiamas ŠESD emisijas. Tai reali galimybė siekti Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos, Europos žaliojo kurso, Europos klimato teisės akto, Biologinės įvairovės konvencijos, ES gamtos atkūrimo įstatyme ir kt. tarpvalstybiniuose dokumentuose, susijusiuose su klimato kaitos švelninimu ir biologinės įvairovės išsaugojimu, iškeltų tikslų įgyvendinimo. Tai ypatingai aktualu dabar, prasidėjus Jungtinių Tautų paskelbtam ekosistemos atkūrimo dešimtmečiui.


Būkime atviri NAUJOVĖMS ir DISKUSIJOMS!


Daugiau informacijos apie tolesnį nacionalinio anglies kreditų standarto vystymą skelbsime ir ateityje. Sekite mūsų naujienas.
39 peržiūros0 komentarų

Comentarios


bottom of page