Vietiniai gyventojai.jpg

Išsaugok praeitį ateičiai LLI-476

 “Vandens telkinių Latvijoje ir Lietuvoje ekologinių sąlygų pagerinimas”  (LLI-476 Save Past for the Future).

Logotipai LAT-LIT.jpeg

PROJEKTO TRUKMĖ

Projekto pradžia – 2020 08 01 

 Projekto pabaiga – 2022 07 31 

PARTNERIAI

 

Projekto lyderis – Preilių savivaldybės administracija (Latvija)  

Zarasų rajono savivaldybės administracija (Lietuva)

VšĮ Inovatorių slėnis (Lietuva)    

PROJEKTO VERTĖ

 

Bendra projekto vertė - 1,03 mln. Eur.

Projektą iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Europos regioninės plėtros fondo Lietuvos-Latvijos Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa ir Lietuvos Respublika. 

Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų atkūrimo ir jų priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latgalos regionuose pasitelkiant modernias ir plačiai apimančias teritorijų tvarkymo nuostatas, apjungiančias istorines, gamtos ir biologinės įvairovės bei kaimiškojo kraštovaizdžio vertybes ir aspektus.

Projekto metu numatoma atlikti istorinių parkų biologinės įvairovės, želdinių bei pavienių medžių inventorizavimą, ekonominį ekosisteminių paslaugų vertinimą, parengti parkų biologinės įvairovės ir gamtinių buveinių būklės gerinimo ir tvarkymo gaires, pagerinti vertingų medžių senolių, augančių 3-ose projekto teritorijose, būklę ir augimo sąlygas, suorganizuoti 2 gamtos dienų renginius, skirtus gerosios praktikos ir patirties sklaidai.

Projektą iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa ir Lietuvos Respublika. 

Už šios svetainės turinį atsako tik Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas, ir jis jokiu būdu negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.  

Programos tinklapis www.latlit.eu

ES tinklapis www.europa.eu