top of page
Vietiniai gyventojai.jpg

Išsaugok praeitį ateičiai LLI-476

 “Vandens telkinių Latvijoje ir Lietuvoje ekologinių sąlygų pagerinimas”  (LLI-476 Save Past for the Future)

Logotipai LAT-LIT.jpeg

PROJEKTO TRUKMĖ

Projekto pradžia – 2020 08 01 

 Projekto pabaiga – 2023 01 31 

PARTNERIAI

 

Projekto lyderis – Preilių savivaldybės administracija (Latvija)  

Zarasų rajono savivaldybės administracija (Lietuva)

VšĮ Inovatorių slėnis (Lietuva)    

PROJEKTO VERTĖ

 

Bendra projekto vertė - 1,03 mln. Eur.

Projektą iš dalies finansuoja

2014–2020 m. Europos regioninės plėtros fondo Lietuvos-Latvijos Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa ir Lietuvos Respublika. 

Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų atkūrimo ir jų priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latgalos regionuose pasitelkiant modernias ir plačiai apimančias teritorijų tvarkymo nuostatas, apjungiančias istorines, gamtos ir biologinės įvairovės bei kaimiškojo kraštovaizdžio vertybes ir aspektus.

Projekto metu atliktas istorinių parkų biologinės įvairovės, želdinių bei pavienių medžių inventorizavimas, ekonominis ekosisteminių paslaugų vertinimas, parengtos parkų biologinės įvairovės ir gamtinių buveinių būklės gerinimo ir tvarkymo gairės, pagerinta vertingų medžių senolių, augančių 3-ose projekto teritorijose, būklė ir augimo sąlygos, suorganizuoti 2 gamtos dienų renginius, skirti gerosios praktikos ir patirties sklaidai.

Projektą iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa ir Lietuvos Respublika. 

Projekto bendra vertė – 1 030 848,12 Eur, iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 876 220,89 Eur. 

Už šios svetainės turinį atsako tik Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas, ir jis jokiu būdu negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.  

Programos tinklapis www.latlit.eu

ES tinklapis www.europa.eu

Daugiau apie projektą skaitykite:

 • Tarptautinio projekto "Išsaugok praeitį ateičiai, LLI-476" baigiamosios konferencijos medžiaga, 2023

 • Kviečiame į tarptautinio projekto "Išsaugok praeitį ateičiai LLI-476" baigiamąją konferenciją, 2023

 • Ar mums turi rūpėti nykstančių augalų apsauga Zarasuose?, 2022

 • Kviečiame į talką Zarasų ežero Didžiojoje saloje, 2022

 • Praktiniam seminarui "Istorinių dvarų parkų biologinės įvairovės priežiūra" pasibaigus, 2022

 • Paslaptinga šikšnosparnių naktis Kamariškių dvaro parke, 2022

 • Kviečiame į praktinį seminarą "Istorinių dvarų parkų biologinės įvairovės priežiūra", 2022

 • Talka Preilių parke gamtinių vertybių būklės pagerinimui, 2022

 • Kamariškių dvaras vėl sukvietė savanorius: atkuriama erdvė žmogui ir biologinei įvairovei, 2022

 • Rekonstruoti Kamariškių dvaro parko vandens telkiniai džiugins dvaro lankytojus ir varliagyvius, 2022

 • Bebrenės parke pradėti medžių senolių tvarkymo darbai, 2022

 • Projekto „Išsaugok praeitį ateičiai LLI-476“ veiklos pristatytos konferencijoje, 2021

 • Kaip Preilių dvaro parko varliagyviai praturtėjo naujomis žiemavietėmis, 2021

 • Darbščios rankos padeda atkurti Kamariškių dvarą, 2021

 • Kviečiame dalyvauti apklausoje apie istorinius parkus ir jų teikiamas ekosistemines paslaugas, 2021

 • Atlikti apžvalginiai biologinės įvairovės tyrimai Bebrinės, Lūznavos ir Preilių dvarų parkuose (LV), 2021

 • Jaunieji talkininkai padeda atgimti Kamariškių dvaro parkui, 2021

 • Atlikti arboristiniai darbai Antalieptės ir Kamariškių dvarų parkuose, 2021

 • Džiuginanti Zarasų ežero Didžiosios salos biologinės įvairovės tyrimų medžiaga, 2021

 • Skelbiamas konkursas pavojingų ir biologinės įvairovės atžvilgiu vertingų medžių tvarkymui, 2021

PROJEKTO REZULTATAI

Projekto leidinys (lietuvių ir latvių kalbomis)

Istorinių parkų priežiūros vadovas biologinei įvairovei išsaugoti / Vēsturisko parku

apsaimniekošanas rokasgrāmata bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, 2022.

 

 

Video filmas

Istorinių parkų reikšmė saugant biologinę įvairovę

Lietuvių kalba / In Lithuanian

Istorinių parkų reikšmė saugant biologinę įvairovę

Su anglų k. subtitrais / With EN subtitles

 

Rekomendacijos parkų biologinės įvairovės išsaugojimui

       Latvija

Rekomendacijos Bebrenės parkui

Rekomendacijos Luznavos parkui

Rekomendacijos Preili parkui

     Lietuva

Rekomendacijos Antalieptės parkui

Rekomendacijos Antzavės parkui

Rekomendacijos Kamariškių parkui

Rekomendacijos Stelmužės parkui

Rekomendacijos Zarasų salos parkui

Biologinės įvairovės inventorizacijos ataskaitos

Lietuvos parkai

Latvijos parkai

Želdinių tvarkymo pasiūlymai

Antalieptės ir Kamariškių parkai

Medžių tvarkymo atsaskaitos

Antalieptė

Kamariškės

Bebrenė

Ekosisteminių paslaugų vertinimas

Ekosisteminių paslaugų veretinimo ataskaita

Informaciniai biuleteniai

Informacinis biuletenis. Antalieptė

Informacinis biuletenis. Kamariškės

Informacinis biuletenis. Preiliai

bottom of page