top of page

Talka Preilių parke gamtinių vertybių būklės pagerinimui

Atnaujinta: 2022-08-17


Paskutinėmis balandžio dienomis kartu su Preilių gyventojais ir svečiais – tarptautine talkininkų komanda iš Lietuvos – dalyvavome Preilių dvaro parko (Latvija) aplinkos tvarkymo talkoje. Visi kartu per dvi talkos dienas nuveikėm nemažai – bendro darbo rezultatai:

  • sukalta ir iškelta 10 inkilų pelėdoms bei vandens paukščiams;

  • pagaminti ir pastatyti 3 vabzdžių viešbučiai;

  • baigtos formuoti 3 žiemavietės varliagyviams;

  • sudėliota oficiali Preilių dvaro parko laužavietė;

  • surinkta nemažai šiukšlių (džiugina, kad tai - tik senosios šiukšlės, daugelį metų išgulėjusios parko kanalų, kurie projekto "Save past for future" iniciatyva buvo išvalyti dar praeitą rudenį, dugne;

  • suvalgėme nemažai karštos košės ir morkų pyrago.

Renginys vyko tarptautinio projekto „LLI-476 Išsaugok praeitį ateičiai“ partnerių iniciatyva.


Talkoje kartu dirvo Preilių savivaldybės, Preilių 1-ji pagrindinės mokyklos, VšĮ Inovatorių slėnio, Nature's Sunshine Products ir Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo savanoriai.


Projektas “Vandens telkinių Latvijoje ir Lietuvoje ekologinių sąlygų pagerinimas” („LLI-476 Išsaugok praeitį ateičiai“ ) 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa. Projekto bendra vertė – 1 030 848,12 Eur, iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 876 220,89 Eur. Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų atkūrimo ir jų priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latgalos regionuose pasitelkiant modernias ir plačiai apimančias teritorijų tvarkymo nuostatas, apjungiančias istorines, gamtos ir biologinės įvairovės bei kaimiškojo kraštovaizdžio vertybes ir aspektus. ​Straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už turinį atsako VĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas. Straipsnio turinys nebūtinai atitinka oficialią Europos Sąjungos poziciją. Programos tinklapis www.latlit.eu. ES tinklapis www.europa.eu.

Jūratės Sendžikaitės ir Ieva Babrė nuotraukos
46 peržiūros0 komentarų

Kommentare


bottom of page