top of page

Projekto „Išsaugok praeitį ateičiai LLI-476“ veiklos pristatytos konferencijoje

Atnaujinta: 2022-02-20

Lapkričio pabaigoje „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo“ biologinės įvairovės tyrėjų grupė dalyvavo mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Kraštovaizdžio formavimo, želdinių ir želdynų gerovės kūrimo uždaviniai ir iššūkiai“ (2021 11 26). Gamtos apsaugos ekspertas Žydrūnas Sinkevičius pristatė pranešimą „Istorinių parkų želdinių tvarkymas išsaugant biologinę įvairovę – patirtis ir iššūkiai“. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su tarptautinio Lietuvos-Latvijos Interreg V-A programos projekto „Išsaugok praeitį ateičiai LLI-476“ iniciatyva atliktų biologinės įvairovės tyrimų medžiaga ir rengiamomis senųjų dvarų parkų biologinės įvairovės ir gamtinių buveinių būklės gerinimo ir tvarkymo gairėmis.

Nuotoliniu būdu vykęs renginys sutraukė gausų specialistų ratą (pranešimo metu dalyvavo daugiau kaip 80 klausytojų), kurie aktyviai dalyvavo pateikdami klausimus pranešėjams ir įsijungdami į turiningas diskusijas.


Projektas „LLI-476 Išsaugok praeitį ateičiai“

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Projekto bendra vertė - 1 030 848,12 Eur,

iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 876 220,89 Eur.

Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų atkūrimo ir jų priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latgalos regionuose pasitelkiant modernias ir plačiai apimančias teritorijų tvarkymo nuostatas, apjungiančias istorines, gamtos ir biologinės įvairovės bei kaimiškojo kraštovaizdžio vertybes ir aspektus.

Straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą.

Už turinį atsako VĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas.

Straipsnio turinys nebūtinai atitinka oficialią Europos Sąjungos poziciją.

Programos tinklapis www.latlit.eu.

ES tinklapis www.europa.eu.

14 peržiūrų0 komentarų

Comments


bottom of page