top of page

Kviečiame dalyvauti apklausoje apie istorinius parkus ir jų teikiamas ekosistemines paslaugas

Atnaujinta: 2023-12-14VšĮ “Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas”, vykdydamas Europos regioninės plėtros fondo Lietuvos-Latvijos Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą “Išsaugok praeitį ateičiai LLI-476. Vandens telkinių Latvijoje ir Lietuvoje ekologinių sąlygų pagerinimas” (LLI-476 Save Past for the Future), kartu su projekto partneriais atlieka visuomenės apklausą apie istorinių* (dvarų) parkų teikiamas ekosistemines paslaugas. Jūsų atsakymai prisidės nustatant, kurias ekosistemines paslaugas lankytojai vertina labiausiai, įvertinant jų atnešamą naudą bei identifikuojant parkų tvarkymo, gerinimo poreikius. Apklausos anketą "Istorinių (dvarų) parkų ekosisteminės paslaugos – dovanos visuomenės gerovei"

Pildydami apklausą sugaišite ne daugiau 10 min.

Atsakymų anonimiškumas garantuojamas.

Dėkojame už dalyvavimą apklausoje. * Istorinis parkas - svarbus tautos istorinės aplinkos, kultūros paveldo ir antropogeninio kraštovaizdžio elementas, atspindintis autentiškumą, stilistinių ir meninių bruožų sankaupą, būdingą atskiriems meno raidos laikotarpiams.Projektas „LLI-476 Išsaugok praeitį ateičiai“

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Projekto bendra vertė – 1 030 848,12 Eur,

iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 876 220,89 Eur.

Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų atkūrimo ir jų priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latgalos regionuose pasitelkiant modernias ir plačiai apimančias teritorijų tvarkymo nuostatas, apjungiančias istorines, gamtos ir biologinės įvairovės bei kaimiškojo kraštovaizdžio vertybes ir aspektus.

Straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą.

Už turinį atsako VĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas.

Straipsnio turinys nebūtinai atitinka oficialią Europos Sąjungos poziciją.

Programos tinklapis www.latlit.eu.

ES tinklapis www.europa.eu.
13 peržiūrų0 komentarų

Comments


bottom of page