top of page

LAIKAS #AtkurtiGamtą! Parašykite laišką - Gamtai reikia mūsų paramos!


"Mes gyvename Jungtinių Tautų paskelbtame Ekosistemų atkūrimo dešimtmetyje.

Jau nebeturime laiko laukti, šis ekosistemų atkūrimo galimybių langas

kiekvieną dieną prisiveria vis labiau. DABAR ARBA NIEKADA“.

Europos Komisijos Gamtinių išteklių ir ekosistemų sveikatos skyriaus

vadovas Stefan Leiner, 20222022 m. birželio mėn. Europos Komisija, siekdama atkurti pažeistas ir nykstančias mūsų žemyno ekosistemas, paskelbė pasiūlymą dėl ES Gamtos atkūrimo reglamento, kuriame numatyti ambicingi gamtos atkūrimo tikslai. Labai svarbu, kad Europos parlamentas dar šias metais įteisintų šį Reglamentą, suteiksiantį galimybę sustabdyti biologinės įvairovės nykimą Europoje, spręsti globalios klimato kaitos, maisto ir švaraus gėlo vandens trūkumo ir kt. krizes. Mums visiems reikalinga gamta – šlapynės, pelkės, miškai, pievos, jūrų ir kitos buveinės... Visos jos yra gyvybiškai būtinos mūsų išlikimui.


Taip, gamta mums reikalinga, kad išgyventume. Kad išvengtume vis dažniau kylančių negailestingų gamtos gaisrų visame žemyne. Kad sumažintume pražūtingų potvynių, naikinančių ir mūsų namus bei mūsų pragyvenimo šaltinius, riziką. Kad sukurtume sveikas ekosistemas, kurios mums tiektų sveiką maistą. Kad turėtume švarų orą ir vandenį. Kad kovai su klimato kaitos krize pasitelktume didžiausia mūsų sąjungininkę – gamtą. Kad turėtume kur atsigauti ne tik dvasiškai ir fiziškai, kad turėtume iš kur semtis įkvėpimo ir išmoktume sugyventi darnoje su gamta. Kad visos gyvybės formos – nuo mikroorganizmų iki stambiausių Europos žinduolių – turėtų saugius namus. O ar žinote, kad šiandien net 80 % Europos gamtos buveinių – gyvybės namų – yra blogos būklės?


Kovo 25-osios vakare, kartu su kitomis Europos nevyriausybinėmis organizacijomis, susibūrusiomis į tarptautinę #RestoreNature kampaniją, pasitikome Žemės valandą ir pradėjome laiškų, skirtų ES šalis atstovaujantiems Europos Parlamento nariams ir nacionalinių ministerijų vadovams, rinkimo iniciatyvą Lietuvoje ir kitose ES šalyse. Kviečiame pasinaudoti šiai kampanijai sukurta tarptautine laiškų platforma ir išsiųsti laišką (ar laiškus) mūsų šaliai atstovaujantiems Europos Parlamento nariams ir aplinkos ministrui. Parašykite, kad Jums, paprastiems senojo žemyno gyventojams, gamta yra būtina, todėl raginate nedelsiant apsvarstyti ir įteisinti tvirtą ir ambicingą ES Gamtos atkūrimo reglamentą.


Šiandien mes dar turime unikalią vos kartą gyvenime pasitaikančią ir būtent mūsų kartai suteiktą galimybę pasirūpinti, kad per pastaruosius šimtmečius žmonijos nualintai Europos gamtai būtų suteiktas teisėtas šansas atsigauti. Taip, kaip mes natūraliai rūpinamės savo pavargusiais ar susirgusiais artimaisiais, taip mes turime išmokti elgtis su gamta – mūsų namais. Mes turime pasirūpinti natūralios gamtos išsaugojimu ir jau pažeistos atkūrimu. Paskatinkime savo šalies sprendimų priėmėjus priimti tvirtą ir atsakingą ES Gamtos atkūrimo reglamentą iki 2023 metų pabaigos. #AtkurkimeGamtą! #RestoreNature!


Dabar Gamtos, o ir mūsų pačių ateitis yra Europos Parlamento narių ir ES šalių aplinko ministrų rankose – jie gali pasiekti, kad ES Gamtos atkūrimo reglamentas taptų realybe: mums reikia, kad Jūs asmeniškai paragintumėte Lietuvos sprendimų priėmėjus paremti tvirtą ir ambicingą įstatymą, kuris teisiškai įpareigotų visas ES šalis atkurti protingai numatytą gamtinių ekosistemų plotą.


Kaip Jūs galite prisidėti?

Pasinaudokite pateikta nuoroda – https://www.pelkiufondas.lt/restorenature. Parodykite mūsų politikams kaip galėtų atrodyti pasaulis, jei gamta sugrįžtų į žemyno gyvenimą – išsiųskite Jiems gamtos nuotrauką ir Reglamentą palaikantį laišką! Paraginkite nacionalines vyriausybes ir Europos Parlamentą skubiai priimti mūsų žemynui labai reikalingą reglamentą, kad būtų atkurta Europos gamta. Šio reglamento įteisinimas jau beveik ranka pasiekiamas, tačiau, kad tai įvyktų mums reikia Jūsų paramos.


Parašykite sprendimų priėmėjams, kad jie privalo išsaugoti gamtą mūsų visų ateičiai! Praneškite mūsų vyriausybei ir mūsų Europos Parlamento nariams, kad Jums, Europos žemyno gyventojams, rūpi jog mūsų gamta būtų saugoma, o pažeista – atkurta nedelsiant, kol dar nėra per vėlu, ir kad Jūs patys dar savo akimis norite pamatyti atgijusią ir kupiną gyvybės gamtą.


Dėkojame už Jūsų paramą.


Tarptautinės iniciatyvos #RestoreNature vardu

NVO Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas

kartu su

NVO Aplinkosaugos koalicija


Daugiau informacijos rasite


142 peržiūros0 komentarų

Commentaires


bottom of page