top of page

Pelkių atkūrimo ir apsaugos konferencijos “Power to peatlands” Antverpene akimirkos

š. m. rugsėjo 19–21 dienomis Antverpene (Belgija) vyko pelkių atkūrimo ir apsaugos konferencija “Power to the Peatlands – Investing in nature, climate and future”. 2023 m. tai didžiausia Europoje įvykusi konferencija durpynų tema, skirta jų atkūrimo ir išsaugojimo mokslinių, valdymo bei politinių aspektų aptarimui.


Prof. Hans Joosten (Greifsvaldas) paskaita "Pamastymai apie durpynus: durpynų mokslo, naudojimo ir išsaugojimo sąveika" ("Thinking about peatlands: the interaction of peatland science, exploitation and conservation")


Durpynai jau nebelaikomi bevertėmis dykvietėmis, o vertinami kaip vertingos buveinės, teikiančios svarbias ekosistemines paslaugas. Durpynai tapo pagrindiniais nacionalinių ir tarptautinių biologinės įvairovės, klimato kaitos švelninimo ir vandens sulaikymo strategijų elementais. Tačiau veiksmingam durpynų išsaugojimui ir atkūrimui reikia plėtoti žinias ir jomis dalytis. Nors pastaraisiais metais padaryta didelė pažanga, vis dar yra daug klausimų, į kuriuos reikia atsakyti. Jų negalima spręsti pavieniui, būtina, kad mokslininkai, vadovai ir sprendimų priėmėjai dirbtų kartu. Juk tik didelio masto susitelkimas ir bendradarbiavimas užtikrins, kad durpynai vėl taps mūsų dėmesio centru.


Konferencija kartu ir paskutinis Interreg Šiaurės Vakarų Europos projekto "Care-Peat - Restoring the carbon storage capacity of peatlands" renginys, bet taip pat tęsiami ir pradedami nauji bendradarbiavimo durpynų srityje projektai visoje Europoje.


Paskutinę dieną aplankyti keletas atkurtų Belgijos ir Nyderlandų durpynų ir pelkių.Pranešimą apie Lietuvoje vykdomą tarptautinį EUKI projektą "EUKI – pelkininkystės plėtra žemės ūkyje Baltijos šalyse" keičiantis žiniomis ir patirtimi tarp Baltijos ūkininkų apie anglį tausojantį ūkininkavimą durpynuose ir pelkininkytės bandymus pristatė Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo direktorius ir projekto Lietuvoje vadovas Nerijus Zableckis.Renginį organizavo Natuurpunt, Antverpeno universitetas (University of Antwerp) ir Interreg Care-Peat projekto partneriai, ADMIRE, kartu su Ekologinio atkūrimo organizacijos Europos skyriumi (European Chapter of the Society for Ecological Restoration), Tarptautine pelkių apsaugos grupe (International Mire Conservation Group), organizacija "Tarptautinės šlapynės" (Wetlands International), Greifsvaldo pelkiu centru (Greifswald Mire Centre), Šlapynių mokslininkų draugija (Society of Wetland Scientists) ir Ekologijos institutu (Ecologic Institute).

Nerijaus Zableckio nuotraukos

27 peržiūros0 komentarų

Comments


bottom of page