top of page

PELKĖMS REIKIA VANDENS

VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas“ – ne pelno siekianti nevyriausybinė gamtosauginė organizacija, įkurta 2012 metais. Organizacijos steigėjai ir dalininkai – pelkėtyros mokslininkai ir pelkių atkūrimo specialistai, sukaupę ilgametę įvairių gamtotvarkos projektų patirtį biologinės įvairovės išsaugojimo ir buveinių atkūrimo srityse, išmanantys klimato kaitos, žemės ūkio politiką, bei ieškantys inovatyvių ir pažangių sprendimų įgyvendindami organizacijos misiją. Organizacijai talkina patariamoji taryba, sudaryta iš Lietuvos ir ES šalių ekspertų, turinčių ilgametes žinias pelkių atkūrimo ir išsaugojimo srityje.

Efektyvių ir inovatyvių sprendimų paieška bei taikymas derinant juos su tradiciniais metodais, užtikrinant natūralių pelkių bei jų biologinės įvairovės apsaugą, sėkmingą pažeistų pelkių atkūrimą ir didinant gamtinių ekosistemų atsparumą pokyčiams. 

Natūralios ir  atkurtos pelkių ekosistemos gamtos ir visuomenės gerovei.

Apie%20mus%201a%20Ikvepejas%20Pakalnis%2

Prof. dr. Romas Pakalnis

Mokslininkas, daugiau kaip 40 metų skyręs moksliniams tyrimams

Botanikos institute, kraštovaizdžio ekologijos, pelkių ekologinio atkūrimo ekspertas, miškininkas, visuomenininkas.

Pastaruosius 15 metų profesorius daug dėmesio skyrė pelkių ekologinio atkūrimo darbams.

2005 m. jis inicijavo Aukštumalos aukštapelkės augalijos ir ekologinių sąlygų tyrimus bei hidrologinio režimo atkūrimo veiklas. Nuo 2010 m. dirbo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos sistemoje, aktyviai dalyvavo Lietuvos gamtos fondo vykdomų pelkių atkūrimo projektų veiklose.

Nerijus Zableckis

Apie mus_2a MES Nerijus.tif

Direktorius

Ekologas, gamtotvarkos specialistas 

Nerijus turi ilgametę patirtį eidamas organizacijų vadovo pareigas, vadovaudamas nacionaliniams ir tarptautiniams projektams biologinės įvairovės, buveinių atkūrimo srityse. Nuo 2012 metų pagrindinį dėmesį skiria pelkių ir durpynų apsaugos problemoms, klimato kaitos klausimams žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės sektoriuose.

Tarptautinės durpynų organizacijos (IPS) narys.

 +370 656 20426

 nerijus@pelkiufondas.lt 

nerijus kontaktai
jurate kontaktai
Apie mus_3 MES_Jurate1.tif

Dr. Jūratė Sendžikaitė

Botanikė

Pelkių ekologinio atkūrimo ir gamtos apsaugos ekspertė

 

Doktorantūros studijos ir mokslinių tyrimų Botanikos institute patirtis bei darbo nevyriausybinėse gamtosauginėse organizacijose įgūdžiai glaudžiai susiję su pelkių ir pievų ekosistemų tyrimais, jų ekologiniu atkūrimu, pelkininkystės galimybių vertinimu Lietuvoje, biologinės įvairovės apsauga, visuomenės švietimu.

Tarptautinės ekologinio atkūrimo organizacijos (SER) ir Tarptautinės durpynų organizacijos (IPS) narė.

 +370 611 53582

 jurate@pelkiufondas.lt 

Apie mus_4 Leonas.jpg

Dr. Leonas Jarašius

Gamtos apsaugos ekspertas

Ekosistemų atkūrimo specialistas

 

Nuo pat studijų Vilniaus universiteto gamtos mokslų fakultete pradžios aktyviai įsitraukė į gamtos apsaugos ir atkūrimo sritis. Tęsdamas studijas Gamtos tyrimų centre gilinosi į pelkių atkūrimo klausimus ir 2015 metais apgynė daktaro disertaciją ekologinio aukštapelkių atkūrimo tema. Veiklos sritys: pelkių hidrologinių pokyčių bei augalų bendrijų kaitos stebėsena, ekologinis pelkių atkūrimas, pelkininkystės skatinimas.

 

+370 680 87 594

 leonas@pelkiufondas.lt 

leonas kontaktai

Žydrūnas Sinkevičius

Apie mus_5 MES_Zydrunas Sinkevicius.jpg

Gamtos apsaugos ekspertas

Botanikas, miškininkas, gamtotvarkos specialistas 

 

Pirmoji pažintis su pelkėmis prasidėjo prieš trisdešimt metų pradėjus dirbti biologu Žuvinto valstybiniame rezervate. Įgyta ilgametė gamtotyrinė patirtis ir įgūdžiai vėliau pravertė rengiant ir įgyvendinant gamtotvarkos projektus susijusius su pelkių, miškų apsauga. Veiklos sritys: ekologinis pelkių atkūrimas, augalų bendrijų kaitos stebėsena, gamtotvarkos planų rengimas. 

+370 671 66 993 

zydrunas@pelkiufondas.lt 

zydrunas kontaktai
bottom of page