top of page

Tarptautinio projekto "Išsaugok praeitį ateičiai, LLI-476" baigiamosios konferencijos medžiaga

Atnaujinta: 2023-02-10Š. m. sausio 24–25 d. Preiliuose (Latvija) ir Antalieptėje (Lietuva) vyko 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamo

projekto „Vandens telkinių Latvijoje ir Lietuvoje ekologinių sąlygų pagerinimas“ (LLI-476, Save Past for the Future) baigiamoji konferencija.


Konferencijos programa (latvių ir lietuvių kalbomis):

LAT-LIT 2023 Baigiamosios konferencijos programa
.pdf
Atsisiųsti PDF • 332KB

Organizatoriai pristatė projekto teritorijose Latvijoje ir Lietuvoje atliktų istorinių dvarų parkų biologinės įvairovės tyrimų bei ekosisteminių paslaugų vertinimo rezultatus ir įgyvendintas parkų būklės gerinimo priemones. Patirtimi dalinosi Latvijos ir Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo apsaugos specialistai, gamta pagrįstų sprendimų kūrimo ir įgyvendinimo pavyzdžius didžiuosiuose Danijos miestuose pristatė Amphi Consult atstovė Frida Seidelina, gamtinio karkaso integravimo į miestų planavimo procesą subtilybes aptarė Vilniaus universiteto doc. dr. Ričardas Skorupskas. Lietuvos gamtos fondo gamtos apsaugos specialistas Alvydas Gintaras pristatė tarptautiniu ir nacionaliniais lygmenimis saugomo vabalo – niūriaspalvio auksavabalio – apsaugos problemas ir iššūkius, šio reto vabzdžio natūralių bei antropogeninės kilmės (pavyzdžiui, senųjų dvarų parkų) buveinių būklės gerinimo priemones. Aptartos projekto "LLI-476, Save Past for the Future" metu sukurtos ir taikytos edukacinės priemonės, skatinančios jaunąją kartą giliau pažinti senųjų dvarų parkų biologinę įvairovę bei domėtis juose esančių vandens telkinių kokybe.


Pranešimų medžiaga:


1. Projekto “Save Past for Future” pasiekimai / Projekta “Save Past for Future” rezultāti / Results of the Project “Save Past for Future”. Inese MATISĀNE. Anglų k.

1. Implemented activities Project SAVE_PAST_for_FUTURE. I.Matisane
.pdf
Atsisiųsti PDF • 8.62MB

2. Įgyvendintos priemonės ir veiklos projekto teritorijų biologinei įvairovei gerinti / Projektā īstenotie bioloģiskās daudzveidības veicināšanas pasākumi un aktivitātes. Nerijus ZABLECKIS, Jūratė SENDŽIKAITĖ. Lietuvių ir latvių k.

2. Įgyvendintos priemones ir veiklos biologinei ivairovei gerinti N.Zableckis
.pdf
Atsisiųsti PDF • 3.61MB

3. Edukacinės mobiliosios programėlės "Švarus vanduo" pristatymas / Izziņas takas mobilajā aplikācijā “Pure water” prezentācija. Visvaldis GERCĀNS. Anglų k.

3. Mobile application Pure_Water J.Seta
.pdf
Atsisiųsti PDF • 3.55MB

4. Kultūros paminklų apsaugos reikalavimai parkų tvarkymui / Kultūras pieminekļu aizsardzības prasības parku apsaimniekošanā. Aivars IGALS. Latvių k.

4. Kulturas piemineklu aizsaredzibas prasibas parku apsaimniekosana A.Igals
.pdf
Atsisiųsti PDF • 2.79MB

5. Alėjos, parkai, sodai ir jų vaidmuo gamtos apsaugai / Alejas, parki, dārzi un to loma dabas aizsardzībā. Irēna PUČKINA. Latvių k.

5. Alejas parki darzi un to loma dabas aizsardziba I.Puckina
.pdf
Atsisiųsti PDF • 4.32MB

6. Gamta grindžiami sprendimai vandens sulaikymui, biologinės įvairovės ir žmonių gerovei Kopenhagoje ir Orhuse / Dabā balstīti risinājumi ūdens līmeņa uzturēšanai, bioloģiskajai daudzveidībai un cilvēku labbūtībai Kopenhāgenā un Arhusā / Nature-based Solutions in Copenhagen and Aarhus for Water Retention, Biodiversity and Human Well-being. Frida SEIDELINA. Anglų k.

6. Nature-based Solutions for Water Retention, Biodiversity and Human Well-being F
.Seideli
Atsisiųsti SEIDELI • 10.15MB

7. Projekto leidinio “Istorinių parkų priežiūros vadovas biologinei įvairovei išsaugoti” pristatymas / Bioloģiskās daudzveidības pārvaldības rokasgrāmatas prezentācija. Jūratė SENDŽIKAITĖ, Leonas JARAŠIUS. Lietuvių ir latvių k.

7. Istoriniu parku prieziuros vadovas biologinei ivairovei issaugoti. Pristatymas. J
.Sendz
Atsisiųsti SENDZ • 12.75MB

8. Ekosisteminių paslaigų vertinimas / Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums. Nerijus ZABLECKIS, Darius Liutikas. Lietuvių k.

8. Ekosisteminiu paslaigu vertinimas N.Zableckis
.pdf
Atsisiųsti PDF • 1.91MB

9. Projekto LIFE Osmoderma – reto vabalo "medžių greitkelio" sukūrimas Lietuvoje

rezultatų ir patirties pristatymas / Projekta LIFE Osmoderma - retas vaboles "koku maģistrāles" izveide Lietuvā - rezultātu un pieredzes prezentācija. Alvydas GINTARAS. Lietuvių k.

9. Projekto LIFE Osmoderma pristatymas. A.Gintaras
.pdf
Atsisiųsti PDF • 8.67MB

10. Gamtinio karkaso integravimas į miestų planavimą / Dabas karkasa integrēšana pilsētvides plānošanā. Doc. dr. Ričardas Skorupskas. Lietuvių k.

10. Gamtinio karkaso integravimas i miestu planavima. R. Skorupskas
.pdf
Atsisiųsti PDF • 14.28MB

Konferencijos dalyviams pristatytas ir padovanotas lietuvių ir latvių kalbomis išleistas projekto leidinys „Istorinių parkų priežiūros vadovas biologinei įvairovei išsaugoti“ , pravestos ekskursijos projekto partnerių tvarkytuose Preilių dvaro ir buvusio Antalieptės basųjų karmelitų vienuolyno parkuose. Preiliuose įvyko ir video filmo, kuriame pristatytos projekto veiklos ir pasiekimai, premjera.


Konferencijos akimirkos


Renginio metu buvo pristatyta tarptautinio projekto "EUKI – pelkininkystės plėtra žemės ūkyje Baltijos šalyse" kilnojama paroda "Pelkininkystės produktai: tvariai ūkininkaudami švelniname kimato kaitą!", kurioje eksponuojami tradiciniai ir inovatyvūs produktai, pagaminti iš pelkėse augančios biomasės.


Pelkininkystės produktų parodos eksponatų apžiūraKonferencijos organizavo:

Preilių savivaldybės administracija (Latvija)

Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas (Lietuva)

VšĮ Inovatorių slėnis (Lietuva)


Konferencija tarptautinio projekto „Vandens telkinių Latvijoje ir Lietuvoje ekologinių sąlygų pagerinimas“ (LLI-476, Save Past for the Future) dalis. Projektą remia 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa. Projekto bendra vertė – 1 030 848,12 Eur, iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 876 220,89 Eur.


Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų atkūrimo ir jų priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latgalos regionuose pasitelkiant modernias ir plačiai apimančias teritorijų tvarkymo nuostatas, apjungiančias istorines, gamtos ir biologinės įvairovės bei kaimiškojo kraštovaizdžio vertybes ir aspektus.​


Informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą.


Už turinį atsako VĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas. Straipsnio turinys nebūtinai atitinka oficialią Europos Sąjungos poziciją.


Programos tinklapis www.latlit.eu

ES tinklapis www.europa.eu

100 peržiūrų0 komentarų

Comments


bottom of page