top of page

PELKINIŲ EKOSISTEMŲ ATKŪRIMAS

Išeksploatuotų durpynų atkūrimas derinant pelkininkystę ir pelkinių ekosistemų atkūrimą

Projekto trukmė: 2020- n/a

Projektą iš dalies finansuoja UAB Klasmann Deilmann Šilutė

Lietuvoje durpių karjerai užima 20 tūkst. ha, iš kurių daugiau nei pusė yra apleisti ir nenaudojami, deja jų rekultivacija atkuriant pelkių ekosistemas vis dar vyksta vangiai. 

Remdamiesi pačių įgyta bei tarptautine pelkių atkūrimo srityje dirbančių mokslininkų ir praktikų patirtimi, siūlome ne tik tradicinį išeksploatuotų durpynų rekultivavimo būdą juos užliejant vandeniu, bet ir įkurdinant pelkinių augalų (kiminų, spanguolių, švendrų, nendrių, viksvų ir kt.) pradmenis.

 

Pirmieji tokio pobūdžio darbai 2019 m. įgyvendinti baigtoje eksploatuoti Aukštumalos durpyno (Šilutės r.) dalyje, kurioje specialiai įrengtame 2 ha sklype įkurdinti kiminų pradmenys.

 

Siekiant sukurti gerąją praktiką atkuriant pelkines ekosistemas durpių gavybai naudotuose durpynuose, 2020 m. analogiški darbai pratęsti Ežerėlio durpyne (Kauno r.), kuriame įrengti eksperimentiniai laukai ir įkurdinti aukštapelkinių  (kiminų ir spanguolių) ir žemapelkinių (nendrių) augalų pradmenys. 

bottom of page