top of page
DSC03855.JPG

CO2
emisijų mažinimas

Tausus pelkių ir durpynų naudojimas gali ženkliai prisidėti prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų sumažinti ŠESD emisijas. 

 

Tai būtų efektyvus indėlis klimato kaitos švelninimui. Sausinimo nepažeistos pelkės yra natūralios ekosistemos, efektyviai sugeriančios anglies dioksidą iš atmosferos ir patikimai jį laikančios organinės anglies saugyklose – durpėse.

CO2 kompensavimą gali savanoriškai vykdyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas išmetantys juridiniai arba fiziniai asmenys, kurie nedalyvauja ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje. Taip šie subjektai kompensuoja jų sukeliamą neigiamą poveikį aplinkai ir prisideda prie klimato kaitos švelninimo. 

CO2 kompensuojamas vykdant projektus, kurių dėka išvengiamos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, arba vykdomas organinės anglies kaupimas (sekvestracija). Nusausintų pelkių atkūrimas yra viena iš tokių veiklų, nes dėl sausinimo pažeistose pelkėse tūkstančius metų kaupta durpė skaidosi, ir dujų pavidalu patenka į atmosferą.

Poveikis šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų sumažinimui apskaičiuojamas įvertinus dėl pelkių atkūrimo bei inicijuotų atsikūrimo procesų sumažėsiančias emisijas iki 2050 metų, kuomet įgyvendinus Paryžiaus susitarimo įsipareigojimus neliks nusausintų pelkių.

Mūsų projektai

bottom of page