BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA

Išsaugok praeitį ateičiai LLI-476

“Vandens telkinių Latvijoje ir Lietuvoje ekologinių sąlygų pagerinimas”

(LLI-476 Save Past for the Future). 

Projekto trukmė: 2020–2022 m. 

Projekto lyderis – Preili savivaldybės administracija (Latvija)  

Zarasų rajono savivaldybės administracija (Lietuva)

VšĮ Inovatorių slėnis (Lietuva)    

 

Projekto pradžia – 2020 08 01 

Projekto pabaiga – 2022 07 31 

Projektą iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Europos regioninės plėtros fondo Lietuvos-Latvijos Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa ir Lietuvos Respublika. 

Projekto bendra vertė - 1,03 mln. Eur

 

Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų atkūrimo ir jų priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latgalos regionuose pasitelkiant modernias ir plačiai apimančias teritorijų tvarkymo nuostatas, apjungiančias istorines, gamtos ir biologinės įvairovės bei kaimiškojo kraštovaizdžio vertybes ir aspektus.

Projekto metu numatoma atlikti istorinių parkų biologinės įvairovės, želdinių bei pavienių medžių inventorizavimą, ekonominį ekosisteminių paslaugų vertinimą, parengti parkų biologinės įvairovės ir gamtinių buveinių būklės gerinimo ir tvarkymo gaires, pagerinti vertingų medžių senolių, augančių 3-ose projekto teritorijose, būklę ir augimo sąlygas, suorganizuoti 2 gamtos dienų renginius, skirtus gerosios praktikos ir patirties sklaidai.

1/1

KONTAKTAI

VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas“

Žirmūnų g. 58-59,

LT-09100 Vilnius

Tel. +370 656 20426,

el.p. info@pelkiufondas.lt 

Įmonės reg.k. 302822289

MŪSŲ DRAUGAI IR PARTNERIAI

AM logo'.jpg
VMU_logo.png
apva_logo_parsisiuntimui.jpg
LDA_logotipas.jpg
200px-Zuvinto_biosferos_rezervatas.png
Inovatoriu slenis logo.png
Zarasai_logo.jpg
GMC_partner-dt skaidrus (2).png
radboud-university.png
K-Logo_CMYK.jpg
NABU logo.jpeg
Amphi Consult.png
Preiļu_novads_COA.png

© 2020 VšĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas