top of page
Vietiniai gyventojai.jpg

Projekto pavadinimas

projekto pavadinimo tęsinys

PROJEKTO TRUKMĖ

PARTNERIAI

 

PROJEKTĄ FINANSUOJA

 

Apie projektą 

Tartoko pelkės buveinių būklė susijusi su pelkės hidrologiniu režimu. Sausinimo pažeistoms žemapelkėms ir aliuvinėms pievoms būtina priežiūra ir ekstensyvus ūkininkavimas. Pelkėje vis dar veikianti sausinimo griovių sistema trikdo pelkės hidrologinį režimą: pavasarinio polaidžio ir iškritusių kritulių vandenys nesulaikomi pelkėje, nes sausinamaisiais grioviais sparčiai išteka iš teritorijos. Nusausėjusioje pelkėje suaktyvėja durpių klodo skaidymasis, lydimas ŠESD emisijų. Ilgainiui nešienaujamoje ir neganomoje pelkėje ima kurtis sumedėjusi augalija, o kiek drėgnesniuose plotuose – nendrės. Dėl Tartoko pelkės buveinių pažeidžiamumo ir nestabilumo, iškyla grėsmė ir jose augančioms saugomoms augalų rūšims – dvilapiui purvuoliui bei rusvajam vikšreniui, neaiškus daugiamečio patvenio populiacijos likimas, kuris pelkėje paskutinį kartą buvo inventorizuota 2002 metais. Buveinėms toliau sausėjant ir užaugant sumedėjusia augmenija ar tankėjant nendrynui, šioms rūšims gresia išnykimas. Dvilapio purvuolio apsaugos plane (2017) nurodoma, kad pablogėjus buveinės sąlygoms, šie augalai tampa mažai gyvybingi, rečiau žydi, užmezga mažai vaisių, o individų mirtingumas tokiose populiacijose yra labai didelis (kai kuriais atvejais populiacijose individų mirtingumas per metus gali siekti 52 %, o per 5 metų laikotarpį – net iki 97 %).

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Tartoko pelkės hidrologinio režimo atsikūrimui, tokiu būdu sumažinant ŠESD emisijų išsiskyrimą, bei palaikyti palankią atkurtų gamtinių buveinių ir saugomų rūšių būklę.

UŽDAVINIAI

UŽDAVINYS 1

Aprašymas, kas bus apdaryta. Aprašymas, kas bus apdaryta. Aprašymas, kas bus apdaryta. Aprašymas, kas bus apdaryta. Aprašymas, kas bus apdaryta. 

ĮGYVENDINTA
​50%

UŽDAVINYS 2

Aprašymas, kas bus apdaryta. Aprašymas, kas bus apdaryta. Aprašymas, kas bus apdaryta. Aprašymas, kas bus apdaryta. Aprašymas, kas bus apdaryta.

ĮGYVENDINTA
​50%

UŽDAVINYS 3

Aprašymas, kas bus apdaryta. Aprašymas, kas bus apdaryta. Aprašymas, kas bus apdaryta. Aprašymas, kas bus apdaryta. Aprašymas, kas bus apdaryta. 

ĮGYVENDINTA
​50%
Susiję dokumentai 
bottom of page