top of page

Ėi, žemaitē! Pasiūskėt ES Gamtuos atgaivėnėma reglamėntou pritarontė gruomėta

Atnaujinta: 2023-04-13Ėi, žemaitē!


Gamta rēkalinga mūsa ėšgīvenėmou. Torem ėšsėkeravuotė nu baisiū gamtuos gaisrū – anėi Euruopuo kėlst jou tuoliau, jou tonkiau. Torem somažintė pragaištingu puotvīniu pavuojo – tėi naikėn mūsa nomus ė mūsa žemės. Torem kortė svēkas ekosistemas, ka torietomem svēka maista. Ka torietomem grīna uora ė vondėni. Kuovuotė so klimata kaito torem sotartėnā so geriausio mūsa prietelio – so gamto. Ka būtom kamė atsėgautė dūšē ė kūnou, pasemtėis ikviepėma, – torem ėšmuoktė sogīventė so gamto. Ka vėsas gīvībės rūšis – nu mikruobu lig stombiausiu Euruopas žvieriū – torietom saugius nomus.


A žėnuot - šėndėin 80 % (!) Euruopas gamtuos boveiniu īr prastamė padiejėmė?

Šėndėin mes tabtorem atskėra – mūsa pakalenėjē vėininteli karta gīvenėmė – galėmībė pasėstuoruotė, kad kelis omžius žmuoniū nuovėjema Euruopas gamta galietom atsėgautė. Kāp mes rūpėnamuos savāsēs pavargielēs ė lėguonās – tēp torem ėšmuoktė apsėētė so gamto, mūsa nomās. Torem pasėrūpintė ėšlėkosės gamtuos ėšsauguojėmo, vo pažeistuos – ėr atgaivėnėmo. Paokatīkem sava valstībės valdiuos žmuonis prijimtė kėita ė truopni ES Gamtuos atgaivėnėma reglamėnta lig 2023 metu gala. #AtkurkimeGamtą! #RestoreNature!


Dabā Gamtuos, vo ė mūsa patiū lėkėms īr Euruopas Parlamėnta nariū ėr ES valstībiu ministeriu ronkuos – tik anėi gal patvėrtintė ton ES Gamtuos atgaivėnėma reglamėnta. Būtėniausē rēk, kad kuožnos žemaitis paokatītom Lietovuos valdiuos žmuonis prijimtė kertėni īstatīma, katras teisėškā ipareiguotom vėsas ES valstībės atstatītė būtėnus gamtėniu ekosistemu pluotus.

Kāp Tamstas galėt prikėbtė?

Pasėnauduokėt nuoruodo https://www.pelkiufondas.lt/restorenature ar QR kuodo. Paruodīkėt mūsa politėkams, kāp atruodītom sviets, jē gamta grīžtom i Euruopas gīvenėma. Pasiūskėt anims Reglamėntou pritarontė gruomėta so gamtuos nuotrauko.


Paokatīkėt sava ministerius ėr Euruopas Parlamėnta tujaus pat prijimtė baisē rēkalinga reglamėnta, ka būtom atgaivinta Euruopas gamta. Tuo reglamėnta īteisėnėms – jau če pat, no dā rēk ė Tamstu palaikīma.


Parašīkėt valdiuos žmuonims, kad anėi tor keravuotė gamta diel mūsa vėsū. Pasakīkėt sava ministerems ė savīsims Euruopas Parlamėnta narems, ka Tamstuoms – Euruopas gīventuojems – rūp mūsa gamta. Ka būtom sauguoma, vo je pažeista – tujaus pat gaivėnama. Kad ė patis geidat pamatītė atsėgavosė ė pėlna gīvībės gamta.


Diekavuojem Tamstuoms ož palaikīma!


Nu Tarptautėnės iniciatīvas #RestoreNature


Daugiaus informacėjės


Diktē diekou Vaitkou Kejstotiou

už teksto vertimą į žemaičių kalbą

Jūratės Sendžikaitės nuotrauka

100 peržiūrų0 komentarų
bottom of page