top of page

LAIKAS #AtkurtiGamtą! Išsiųskit mūs politikam Reglamentą palaikantį laišką!Mieli suvalkiečiai – zanavykai i kapsai,


Gamta mum reikalinga, kad išgyvętume. Kad išvengtume vis tankiau kylančių baisių gaisrų visam pasauly. Kad sumažytume skandinančių tvanų, naikinančių i mūs namus, i mūs pragyvenimo šaltinius. Kad sukurtume sveikas ekosistemas, katros galėtų mus aprūpyt sveiku maistu. Kad turėtume švarų orą i vandenį. Kad kovodami su klimato kaitos krize pasitelktume didžiausią mūs sąjunginykę – pačią gamtą. Kad turėtume, kur atsigaut ne tik dvasiškai, ale i fiziškai, kad turėtume, iš kur pasisemt įkvėpimo, i pats išmoktume gražiai sugyvęt su gamta. Kad visokiausi gyvasčiai – nuo mažiausių mikroorganizmų iki stambiausių Europos žinduolių – turėtų saugius namus.


A žinot, kad šiandie net 80 % Europos gamtos buveinių yra prastos būklės?

Šiandie mes da turim išskirtinę, vos sykį gyvenime pasitaikančią i būtent daba gyvenančiom kartom suteiktą galimybę pasirūpyt, kad per paskutinius šimtmečius žmonijos išnaudojamai Europos gamtai būt suteikts teisėts šansas atsigaut. Tep, kap mes natūraliai rūpinamės savo pavargusiais aba apsirgusiais artimaisiais, tep mes turim išmokt elgtis i su gamta – mūs namais. Mes turim pasirūpyt natūralios gamtos išsaugojimu i jau pažeistos atkūrimu. Paragykim savo šalies sprendimų priėmėjus priimt tvirtą ir atsakingą ES Gamtos atkūrimo reglamentą iki 2023 metų pabaigos. #AtkurkimeGamtą! #RestoreNature!


Daba Gamtos, o sykiu i mūs pačių, ateitis yra Europos Parlamento narių i ES šalių ministrų rankose – jie gal pasiekt, kad ES Gamtos atkūrimo reglaments taptų realybe: reik, kad Jūs kiekviens asmeniškai paragytumėt Lietuvos sprendimų priėmėjus paremt tvirtą i ambicingą įstatymą, katras teisiškai įpareigotų visas ES šalis atkurt protingai numatytą gamtinių ekosistemų plotą.


Kap Jūs kiekviens galėtumėt prisidėt?

Pasinaudokit šita pateikta nuoroda – https://www.pelkiufondas.lt/restorenature aba sugeneruotu QR kodu. Parodykit mūs politikam, kap galėtų atrodyt mūs pasaulis, jeigu gamta sugrįžtų į žemyno gyvenimą – išsiųskit jiems gamtos nuotrauką i Reglamentą palaikantį laišką!


Paragykit nacionalines vyriausybes i Europos Parlamentą skubiai priimt mūs žemynui labai reikalingą reglamentą, kad būt atkurta Europos gamta. Šito reglamento įteisinims jau beveik ranka pasiekiams, ale ka tai tikrai įvyktų, mum labai reik Jūs visų paramos.


Parašykit sprendimų priėmėjam, kad jie privalo išsaugot gamtą mūs visų ateičiai! Praneškit mūs vyriausybei i mūs Europos Parlamento nariam, kad Jum, Europos žemyno gyventojam, rūpi, jog mūs gamta būt saugoma, o jeigu jau pažeista – atkurta išsyk, kol da ne per vėlai, i kad Jūs pats da savo akim norit pamatyt atgijusią i visokių gyvasčių pilną gamtą.


Labai dėkui už Jūs paramą!


Tarptautinės iniciatyvos #RestoreNature vardu

Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas

kartu su

Aplinkosaugos koalicija


Daugiau informacijos rasite


Dėkojame Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro

vyriausiąjai mokslo darbuotojai dr. Rimai Bakšienei

už teksto pritaikymą suvalkiečių (nuo pačių Lukšių) tarmei

Žydrūno Sinkevičiaus nuotrauka

82 peržiūros0 komentarų

Comments


bottom of page