top of page

Bebrenės parke pradėti medžių senolių tvarkymo darbai

Atnaujinta: 2023-12-14


Bebrenes dvaro parkas pelnytai laikomas vienu išraikingiausiu parku Latvijoje.

2021 m. vasario mėn. Bebrenės dvaro parke (Latvija) tarptautinio projekto „LLI-476 Išsaugok praeitį ateičiai“ iniciatyva pradėti biologinės įvairovės požiūriu vertingų medžių-senolių 3 paprastųjų ąžuolų lajų tvarkymo darbai. Atliktas lajos genėjimas ir sausų šakų redukcija, kurie pagerins tvarkytų medžių stabilumą ir prailgins jų gyvenimo trukmę, išsaugant juos kaip vertingas buveines daugeliui su senais medžiais susijusių rūšių.

Lajos redukcijos darbus atliko sertifikuoti MB Balta laja (Lietuva) specialistai.


Projektas „LLI-476 Išsaugok praeitį ateičiai“


2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

Projekto bendra vertė – 1 030 848,12 Eur, iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 876 220,89 Eur.

Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų atkūrimo ir jų priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latgalos regionuose pasitelkiant modernias ir plačiai apimančias teritorijų tvarkymo nuostatas, apjungiančias istorines, gamtos ir biologinės įvairovės bei kaimiškojo kraštovaizdžio vertybes ir aspektus.

​Straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už turinį atsako VĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas. Straipsnio turinys nebūtinai atitinka oficialią Europos Sąjungos poziciją.


Programos tinklapis www.latlit.eu.

ES tinklapis www.europa.eu.


📷 Filmuota medžiaga

38 peržiūros0 komentarų

Comments


bottom of page