top of page
1 Pelkes Apie mus.jpg

Pelkių ekosistemų atkūrimas

Ekologinis atkūrimas – tiesioginės ar netiesioginės žmogaus veiklos pertvarkytų, pažeistų, degradavusių arba sunaikintų ekosistemų atkūrimo procesas, siekiant susigrąžinti artimas natūralioms, save palaikančias ir  atsparias trikdymui ekosistemas. 

Ekosistema laikoma atkurta, kai susiformuoja etaloninei ekosistemai būdingi rūšių deriniai ir tipinga bendrijų struktūra, ji gali savarankiškai funkcionuoti be papildomos žmogaus paramos. 

Nusausintų ir kitaip žmogaus veiklos pažeistų pelkių atkūrimas yra dalis Europos Žaliojo kurso politikos, ekologinio atkūrimo veiklos yra numatytos nacionaliniuose teisės aktuose, siekiant įgyvendinti biologinės įvairovės ir klimato kaitos politikų tikslus.

Mūsų projektai

1 Pelkes Apie mus.jpg
IMG_20220425_145249.jpg

Išeksploatuotų durpynų atkūrimas derinant pelkininkystę ir pelkinių ekosistemų atkūrimą

bottom of page