Aukstapelke

Projektai

EUKI – pelkininkystės plėtra žemės ūkyje Baltijos šalyse

Projekto tikslas – sukauptas žinias apie klimatui neutralų durpynų naudojimą ir įgytą praktinę patirtį perduoti Baltijos šalių ūkininkams.

DSC07439.JPG

Išeksploatuotų durpynų atkūrimas derinant pelkininkystę ir pelkinių ekosistemų atkūrimą

Lietuvoje durpių karjerai užima 20 tūkst. ha, iš kurių daugiau nei pusė yra apleisti ir nenaudojami, deja jų rekultivacija atkuriant pelkių ekosistemas vis dar vyksta vangiai. 

DJI_0215.JPG

Aukštumalos aukštapelkės pietvakarinės dalies atkūrimas (2021 m.)

Projekto tikslas – pagerinti Aukštumalos telmologinio draustinio pietvakarinėje dalyje esančių Europos svarbos buveinių ekologinę būklę bei sumažinti ŠESD emisijas iš sausinimo pažeistos aukštapelkės.

IMG_20211218_124048.jpg

Išsaugok praeitį ateičiai LLI-476

Projekto tikslas – padidinti organizacijų, dalyvaujančių istorinių parkų atkūrimo ir jų priežiūros veiklose, pajėgumus Šiaurės Rytų Lietuvos ir Latgalos regionuose.

LAT-LIT. Įrengiame varliagyvių žiemavietes Preilių dvaro parke (Latvija), 2021 m.JPG

Parodomasis žemapelkės (buveinių) atkūrimas intensyviai naudojamose žemės ūkio naudmenose Baisogaloje, siekiant klimato kaitos švelninimo tikslų

Derinant gamtosauginius, mokslinius-eksperimentinius bei žemės naudotojo interesus Baisogalos miestelio apylinkėse (Kemerų kaime) žemapelkiniuose durpiniuose dirvožemiuose įkurdintos sėtinės pievos (apie 8 ha) vietoje numatoma atkurti hidrologinį režimą ir paskatinti šlapių pievų ir žemapelkių buveinių formavimąsį.

Baisogala. Ekologinio atkūrimo darbai.JPG

Tartoko pelkės hidrologinio režimo atkūrimas ir gamtinių buveinių geros būklės užtikrinimas

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Tartoko pelkės hidrologinio režimo atsikūrimui, tokiu būdu sumažinant ŠESD emisijų išsiskyrimą, bei palaikyti palankią atkurtų gamtinių buveinių ir saugomų rūšių būklę.

Tartokas. Ekskursija pelkėje.JPG
Aukstapelke