top of page

Ryt - esminis sprendimas, nulemsiantis pelkių ateitį

Ryt birželio 15 d. viename iš Europos parlamento komitetų vyks svarbus balsavimas, kuris nulems daugelio ekosistemų ateitį Europoje. Neatsiejama Gamtos atkūrimo reglamento dalis yra pelkių atkūrimas nusausintuose durpynuose atstatant jų hidrologinį režimą. Tai ekonomiškai efektyvi klimato ir biologinės įvairovės krizių sprendimo priemonė. Visuotinai pripažįstama, kad durpynai yra viena iš svarbiausių ekosistemų šiuo požiūriu - viename kvadratiniame metre juose sukaupiama daugiau anglies dioksido nei bet kurioje kitoje ekosistemoje.

Lietuvoje durpynai dengia 10 proc. šalies ploto, tačiau trys ketvirtadaliai jų yra pažeisti žmogaus veiklos, daugiausia sovietmečiu, vykdant beatodairiškus, neracionalius ir netgi įžūlius gamtos “įsisavinimo” penkmečio planus. Paradoksalu, jog šiandien birželio 14-ąją minime Gedulo ir vilties dieną, kuri kartu simbolizuoja ne tik mūsų tautiečių tremtį, bet ir nutraukytas sąsajas su gimtąja aplinka.

Birželio 12 d. plati gamtosaugininkų, mokslininkų ir ūkininkų, besirūpinančių pelkėmis visoje ES, koalicija kreipėsi į Europos parlamentą. išreikšdama savo paramą ir tolimesnę pagalbą įgyvendinant reglamentą. Nusausintų durpynų atkūrimas yra būtina priemonė siekiant įgyvendinti ES įsipareigojimus klimato ir biologinės įvairovės srityse. Atkūrus nusausintus durpynus, labai sumažėja išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, o atstatytas hidrologinis režimas sukuria įvairiapusių naudų ekosistemų funkcionavimui, biologinei įvairovei ir kt.

Tikimės, jog mūsų parlamentaro apsisprendimas bus gamtos naudai! Balsavimas vyks Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete, kuriame dirba ir Lietuvos atstovas Liudas Mažylis.

2023-Open-Letter-NRL-Peatlands_final-2
.pdf
Atsisiųsti PDF • 695KB
33 peržiūros0 komentarų

Comments


bottom of page