top of page

ČĖSAS atkūrt' gamtų! Parašykit' gromatų - gamtai raikia mūsų pagēlbās!

Atnaujinta: 2023-04-11Mēlieji aukštaičiai,


Gamta mūm raikalinga, kad išgyvintumēm. Kad kilt kā mažiau negailestīngų gamtai gaisrų visam žemyni. Kad sumažintumēm pražūtīngų potvynių, naikinunčių ir mūsų namus, ir mūsų pragyvenimā šaltinius, rizikų. Kad sukurtumēm sveikas ekāsistėmas, katrās mūm duotų sveikų maistų. Kad turėtumēm švarų orų ir ūnndenį. Kad kovai su klimatā kaitās kriziu pasitelktumēm didžiausių mūsų sąjungininkį – gamtų. Kad turėtumēm, kur atsgaut' ne tik dvasiškai ir fiziškai, kad turėtumēm iš kur sīmtis inkvēpīmā ir išmoktumēm sugyvīnt' darniai su gamtu. Kad vīsās gyvybēs formās – nā mikrāārganīzmų iki stambiausių Europās žinduolių – turėtų saugius namus.


Ar žināt, kad šindei net 80 % Europās gamtās buveinių yr blāgās būklās?

Šindei mes dā tūrim išskirtynį, tik vienų roz gyvenimi pastaikunčių ir kaip tik mūsų kartās žmānėm sūteiktų galimybį pasrūpint', kad par paskutinius šimtmečius žmānījās nualintai Europās gamtai būtų suteikta teisėta galimybę atsgaut'. Teip, kaip mes natūraliai rūpinamēs sāvā pavargusiais ar apsirgusiais artimaisiais, teip mes tūrim išmokt' elgtis su gamtu – mūsų namais. Mes tūrim pasrūpint' natūraliās gamtās išsaugājimu ir jau pažeistās atkūrimu. Paskatinkim sāvā šalēs sprendimų prijāmėjus prijimt' tvīrtų ir atsakingų ES Gamtās atkūrīmā reglamentų iki 2023 metų pabaigās. #RestoreNature! #AtkurkimeGamtą!


Dabar Gamtās, ir mūsų pačių ateitis yr Europās Parlamentā narių ir ES šalių ministrų runkos – anys gali padaryt', kad ES Gamtās atkūrīmā reglamentas taptų realybi: raikia, kad Jūs kožnas asmeniškai paragintumēt' Lietuvos sprendimų prijāmėjus paremt' tvirtų ir ambicingų įstatymų, katras teisiškai inpareigotų visas ES šalis atkurt' razumnai numatytų gamtinių ekāsistėmų plotų.Kaip Jūs galit' prisdėt'?

Parodykit, kaip gali atrodyt' mūsų svietas, jēg gamta sugrįžtų žemynā ir žmānių gyveniman – išsiųskit' Jiem gamtās patagrapijų ir reglamentų palaikuntį laiškų [žr. nuorādų – https://www.pelkiufondas.lt/restorenature] ar sugeneruotų QR kodų!


Raginam naciānalines vyriausybes ir Europās Parlamentų skubiai prijimt' mūsų žemynui labai raikalīngų reglamentų, kad būt atkurta Europās gamta. Šītā reglamentā inteisinimas jau beveik runku pasiekiamas, ale, kad teip invyktų, mūm raikia Jūsų pagelbās.


Pasakykit sprendīmų prijāmėjam, kad jiem prigūli išsaugāt' gamtų mūsų visų ateičiai! Pasakykit mūsų vyriausybei ir mūsų Europās Parlamentā nariām, kad Jūm, Europās žemynā gyvīntājam, rūpi, kad mūsų gamta būtų saugājama, ā pažeista – atkurta iš rozā, kol' dā nėr vėlu ir, kad Jūs patys dā sāvā akīm norit pamatyt' atgījusių ir pīlnų gyvastēs gamtų.


Dēkojam až Jūsų paramų!


Tarptautīnēs iniciatyvās #RestoreNature vardu

Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas

kartu su

Aplinkosaugos koalicija


Daugiau skaitykit'


Dēkojam Aukštaitījās dukrai Ingridai Kepalaitei

až tėkstā pritaikymų aukštaičių šneku

Žydrūno Sinkevičiaus nuotrauka

89 peržiūros0 komentarų

Comments


bottom of page