Nerijus Zableckis

Ekologas, gamtotvarkos specialistas 

Nerijus turi ilgametę patirtį eidamas organizacijų vadovo pareigas, vadovaudamas nacionaliniams ir tarptautiniams projektams biologinės įvairovės, buveinių atkūrimo srityse. Nuo 2012 metų pagrindinį dėmesį skiria pelkių ir durpynų apsaugos problemoms, klimato kaitos klausimams žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės sektoriuose. Tarptautinės durpynų organizacijos (IPS) narys.

 +370 (656) 20426

 Nerijus@pelkiufondas.lt 

Dr. Jūratė Sendžikaitė

Botanikė, pelkių ekologinio atkūrimo  ekspertė

 

Doktorantūros studijos ir mokslinių tyrimų Botanikos institute patirtis bei darbo nevyriausybinėse gamtosauginėse organizacijose įgūdžiai glaudžiai susiję su pelkių ir pievų ekosistemų tyrimais, jų ekologiniu atkūrimu, pelkininkystės galimybių vertinimu Lietuvoje, biologinės įvairovės apsauga, visuomenės švietimu ir kt. Esu Tarptautinės ekologinio atkūrimo organizacijos (SER) ir Tarptautinės durpynų organizacijos (IPS) narė.

 +370 (633) 81 039

 Jurate@pelkiufondas.lt 

Dr. Leonas  Jarašius

Ekosistemų atkūrimo specialistas

 

Nuo pat studijų Vilniaus universiteto gamtos mokslų fakultete pradžios aktyviai įsitraukė į gamtos apsaugos ir atkūrimo sritis. Tęsdamas studijas Gamtos tyrimų centre gilinosi į pelkių atkūrimo klausimus ir 2015 metais apgynė daktaro disertaciją ekologinio aukštapelkių atkūrimo tema. Veiklos sritys: pelkių hidrologinių pokyčių bei augalų bendrijų kaitos stebėsena, ekologinis pelkių atkūrimas, pelkininkystės skatinimas.

 

+370 (680) 87 594

 Leonas@pelkiufondas.lt 

Žydrūnas Sinkevičius

Botanikas, miškininkas, gamtotvarkos specialistas 

 

Pirmoji pažintis su pelkėmis prasidėjo prieš trisdešimt metų pradėjus dirbti biologu Žuvinto valstybiniame rezervate. Įgyta ilgametė gamtotyrinė patirtis ir įgūdžiai vėliau pravertė rengiant ir įgyvendinant gamtotvarkos projektus susijusius su pelkių, miškų apsauga. Veiklos sritys: ekologinis pelkių atkūrimas, augalų bendrijų kaitos stebėsena, gamtotvarkos planų rengimas. 

+370 (671) 66 993 

  Zydrunas@pelkiufondas.lt 

Prof. dr. Romas Pakalnis

Fondo dalininkas, vienas iš steigėjų  

 

Mokslininkas, daugiau kaip 40 metų skyręs moksliniams tyrimams Botanikos institute, kraštovaizdžio ekologijos, pelkių ekologinio atkūrimo ekspertas, miškininkas, visuomenininkas. Pastaruosius 15 metų profesorius daug dėmesio skyrė pelkių ekologinio atkūrimo darbams. 2005 m. jis inicijavo Aukštumalos aukštapelkės augalijos ir ekologinių sąlygų tyrimus bei hidrologinio režimo atkūrimo veiklas. Nuo 2010 m. dirbo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos sistemoje, aktyviai dalyvavo Lietuvos gamtos fondo vykdomų pelkių atkūrimo projektų veiklose.

KONTAKTAI

VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas“

Žirmūnų g. 58-59,

LT-09100 Vilnius.

Tel. +370 656 20426,

el.p.info@pelkiufondas.lt 

Įmonės reg.k. 302822289

MŪSŲ DRAUGAI IR PARTNERIAI

AM logo'.jpg
VMU_logo.png
LDA_logotipas.jpg
200px-Zuvinto_biosferos_rezervatas.png
Inovatoriu slenis logo.png
Zarasai_logo.jpg
K-Logo_CMYK.jpg
GMC_partner-dt skaidrus (2).png
Succow_Logo_ZENTRIERT_rgb skaidrus.png
radboud-university.png
NABU logo.jpeg
Amphi Consult.png
Preiļu_novads_COA.png

© 2020 VšĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas